UN LEADER IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Leader in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0368

Voorbeelden van het gebruik van Un Leader in een zin en hun vertaling

Ne te limite pas, tu es un leader né.
Beperk jezelf niet. Je bent een geboren leider.
Je ne veux pas être un leader.
Ik wil geen leider zijn.
Veux-tu être un leader ou pas?
Wil je een leider zijn, of niet?
Godfrey industries est un leader dans l'impression d'organes en 3D,?
Godfrey Industries is een leider in het printen van 3D organen?
Il nous faut un leader, un mentor.
We hebben leiderschap nodig, een mentor.
Ça ne fait pas un leader.
Dat zegt niks over leiderschap.
Andere zin voorbeelden
La cible était un leader Irakien.
Het doelwit was een Irakese leider.
Tu as toujours été un leader naturel.
Jij was altijd al een natuurlijke leider.
Un athlète, un leader, et un champion.
Een atleet, een leider, en een kampioen.
Vous appelez ça un leader?
Noem je dat leiderschap?
On doit élire un leader.
We moeten een leider kiezen.
Je ne suis pas un leader.
Ik ben geen leider.
Je suis un leader dans cette communauté.
Ik ben een leider in deze gemeenschap.
Je ne peux pas être un leader.
Ik kan geen leider zijn.
Votre père était un leader, Eppes.
Je vader was een leider, Eppes.
Ce n'est pas un leader.
Het is geen leider.
C'est un leader. Un visionnaire.
Hij is een leider, een visionair.
L'hôte doit être un leader influent.
De gastheer is waarschijnlijk een invloedrijke leider.
Un leader qui peut sauver les Shieldlands.
Een leider die de Shieldlands kan redden.
Vous avez un leader?
Hebben jullie een leider?
Donner un leader à l'euro.
Een leider geven aan de euro.
Il faut un leader.
Het heeft een leider nodig.
Vous ne vous battez pas pour un leader.
Je vecht niet voor een leider.
Tu es un leader.
Jij bent een leider.
John, tu es un leader.
John, jij bent een leider.
Il m'a dit que je devrais être un leader.
Hij zei me dat ik een leider zou zijn.
Je suis un leader.
Ik ben een leider.
Un groupe doit avoir un leader.
Een groep moet een leider hebben.
Tu es un leader maintenant.
Je bent nu een leider.
Le dernier jour des simulations, un leader est venu l'observer.
Op de laatste simulatiedag kwam een leider kijken.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0368

Zie ook


un leader
geboren leider
un leader mourant
een stervende leider
pour un leader
leider
tu es un leader
jij bent een leider
vous êtes un leader
jij bent de leider je bent een hervormer je een leider bent
un leader ne peut
een leider kan een leider mag
un leader de confiance
leider die hij vertrouwt betrouwbare leider
il nous faut un leader
we hebben een leider nodig we hebben leiderschap nodig
ce n'est pas un leader
het is geen leider
tu es un leader
je bent een geboren leider
je ne suis pas un leader
ik ben geen leider
un véritable leader
ware leider werkelijk vooropstaat
le leader
leider leiderschap
leur leader
hun leider de groepsleider

Woord voor woord vertaling


leader
- leider leader

"Un leader" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer