UN MAIL IN NEDERLANDS

Vertaling van Un mail in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0327

Voorbeelden van het gebruik van Un mail in een zin en hun vertaling

E-mail

( e-mail , courriel , courrier électronique )
Un mail, une lettre d'amour.
E-mail, een liefdesbrief.
Un mail de"grrrantastic-tech.
E-mail van grrrantastic-tech.
Elle a reçu un mail de Ben.
Ze kreeg een e-mail van Ben.
J'ai reçu un mail ce matin du comité de surveillance judiciaire du sénat.
Ik kreeg een e-mail vanmorgen van het Senaat Rechtspraak Toezicht Comité.
Envoie un mail à cette adresse quand tu veux qu'on se voit.
Stuur een email naar dit adres als je me wilt ontmoeten.
J'ai probablement un mail sur mon téléphone.
Ik heb waarschijnlijk een email op mijn telefoon.
Je dois envoyer un mail à cette adresse.
Ik moet een mail sturen naar dit adres.
Je viens de recevoir un mail qui était destiné à Mélissa.
Ik heb net een mail gekregen die aan Mélissa was gericht.
Andere zin voorbeelden
Non, juste un mail.
Niet alleen e-mail.
Il y a un mail pour toi.
Er is een e-mail voor je.
Tu as reçu un mail de ce tordu de CarbuRond.
Je kreeg 'n e-mail van die mafkees FuelFourU.
Pour un mail que j'ai envoyé à ton sujet.
Voor een e-mail die ik stuurde over jou.
Un mail, un numéro de téléphone.
Een email, gsm-nummer.
J'ai envoyé un mail.
En ik stuurde 'n e-mail.
Je viens de recevoir un mail de mon ex, Lucy.
Ik kreeg net een email van mijn ex-vriendin Lucy.
Je viens juste de recevoir un mail de United.
Ik kreeg net een mailtje van United.
Chaque 8 minutes, j'ai un mail avec des données.
Om de acht minuten krijg ik een mail met gegevens.
J'enverrai un mail sur L.A. plus tard.
Ik stuur straks een e-mail over L.A.
On a aussi reçu un mail.
En we hebben een email ontvangen.
Paige a envoyé un mail à une amie, Ariel Masse.
Paige heeft een e-mail gestuurd naar een vriend, Ariel Masse.
J'envoies un mail à notre bureau.
Ik stuurde een mailtje naar ons kantoor.
Donc Julie rajoute:" Je viens de t'envoyer un mail.
Dus Julie zegt: Ik heb je net een mail gestuurd.
Il n'a jamais accepté un appel, une lettre, un mail.
Nooit nam hij een telefoontje aan een brief, een email.
Envoyez-moi un mail!
Stuur maar een mailtje!
J'envoyais un mail à mon frère en Colombie.
Ik stuur een e-mail naar mijn broer in Colombia.
Je vous ai dit que je vous ai envoye un mail!
Ik zeg u dat ik u een mail heb gestuurd!
Patrick, j'ai recu un mail ce matin.
Patrick, ik heb vanochtend een mail ontvangen.
Oncle Curtis m'a envoyé un mail.
Oom Curtis zond me een email.
C'était un mail, pas une note.
Het was een e-mail, geen memo.
Je vous enverrai un mail.
Ik stuur je een e-mail.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0327

Zie ook


à un mail
e-mail om een mail te sturen
j'ai reçu un mail
ik kreeg een e-mail ik kreeg vandaag mail ik heb een gecodeerde e-mail ik kreeg een mail
m'a envoyé un mail
heeft me gemaild heeft mij een e-mail gestuurd e-mailde mij heeft me zojuist ge-e-maild zond me een email
j'ai envoyé un mail
ik heb gemaild ik e-mailde ik heb een e-mail verzonden ik stuurde e-mails
un mail ce matin
e-mail vanmorgen vanochtend een mail vanochtend een e-mail
un mail de janet
mailtje van janet
lui envoyer un mail
hem te e-mailen haar emailen hem mailen
je dois envoyer un mail
ik moet een e-mail sturen ik moet een mail sturen
un mail de mon ami
e-mail van m'n vriend
je viens de recevoir un mail
ik kreeg net een e-mail ik heb een e-mail van ik heb net een email ik kreeg net een email ik kreeg zopas een e-mail
daily mail
daily mail

Woord voor woord vertaling


S Synoniemen van "un mail"


"Un mail" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer