UN MINEUR IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Mineur in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0918

Voorbeelden van het gebruik van Un Mineur in een zin en hun vertaling

Un mineur a été tué hier soir à Graves Creek.
N Mijnwerker werd gedood laatste nacht bij Graves Creek.
Pourquoi un mineur Chilien et sa mère.
Wat doen een Chileense mijnwerker en zijn moeder.
Parce que c'était un mineur, un homme du peuple, comme moi.
Omdat hij een mijnwerker was, een arbeider, net als ik.
Un mineur ne trouve pas d'or, alors il l'achète?
Een mijnwerker die geen goud vindt, dus koopt hij het?

Een minderjarige

Nathan a enregistré un mineur en train de faire l'amour.
Hij nam een minderjarige op die sex had.
Seule avec un mineur?
Alleen met een minderjarige?
Andere zin voorbeelden
Ne le partage pas avec un mineur.
Deel die beker niet met een minderjarige.
Ce qui veut dire en général qu'il est destiné à un mineur.
Wat meestal betekent dat 't fonds is opgezet voor een minderjarige.
Là, je veux faire des cocktails que seul un mineur voudrait.
Nu maak ik alleen drankjes die mijnwerkers willen hebben.
Laissez-moi deviner. Vous êtes un mineur sans travail.
Laat me raden ...je bent een werkloze mijnwerker.
C'est un mineur en grève.
Hij is een mijnwerker in staking.
Tu peux être jugé comme un adulte, ou comme un mineur.
Je kunt als een volwassene vervolgd worden, of je kunt vervolgd worden als een minderjarige.
Tu n'es pas un mineur ordinaire.
Jij bent geen gewone mijnwerker.
Il a demandé à parler à un mineur au niveau 22.
Hij wilde een mijnwerker spreken die op Niveau 22 verblijft.
C'est coups et blessures sur un mineur.
Voor slaan en verwonden van een minderjarige.
Un mineur sur des patins!
Een mijnwerker op schaatsen!
Masters est également mis en examen pour relation immorale avec un mineur.
Masters ook wordt verhoord voor onfatsoenlijk gedrag met een minderjarige.
Condamnê le 20 janvier 2001, pour coups et blessures sur un mineur.
Veroordeeld op 20 januari 2001. Mishandeling van een minderjarige.
T'étais un mineur?
Je was een mijnwerker?
Attention, le suspect est peut-être avec un mineur.
Let op, verdachte is mogelijk samen met een minderjarige.
Corrige-le comme un mineur, Cash!
Vecht als een mijnwerker, Cash. Alles mag!
On interroge un mineur.
We ondervragen een minderjarige.
Je l'ai pris à un mineur de Canyon Diablo.
Dat is van een mijnwerker in Canyon Diablo.
Maintenant, vous pensez comme un mineur.
Nu denk je als een mijnwerker.
Feuille de rap longue pour un mineur.
Lang strafblad voor een minderjarige.
Madame, votre mari a le dos d'un mineur de charbon.
Mevrouw, u man heeft de rug van een mijnwerker.
Un autre est quand j'ai rencontré un mineur.
Een andere is mijn ontmoeting met een mijnwerker.
Vous avez l'acte d'un mineur, un bail.
Je hebt een mijnwerkers akte, een huurcontract.
Un mineur est mort il y a quelques jours à Tanarak, Alaska.
Een mijnwerkers voorman is een paar dagen geleden gestorven in Tanarak, Alaska.
Techniquement, oui, j'ai couché avec un mineur.
Technisch gezien, ja, ik had seks met een minderjarige jongen.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0918

"Un mineur" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer