UN MUSCLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Muscle in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0783

Voorbeelden van het gebruik van Un Muscle in een zin en hun vertaling

C'est un muscle sain mais a besoin d'action.
Het is een gezonde spier maar het heeft wat actie nodig.
Pas un muscle.
Geen spier.
L'esprit est un muscle, Watson.
Het geheugen is een spier, Watson.
Choisis un muscle.
Kies een spier.

De spier

Circovac est administré par injection intramusculaire(dans un muscle) profonde.
Circovac wordt toegediend via een diepe intramusculaire injectie in de spier.
On peut en fait les prélever sur un muscle et développer de la viande en laboratoire à partir de ces cellules.
Je kan ze uit de spier halen en er vlees van kweken in het lab.
Andere zin voorbeelden
J'ai dû me froisser un muscle.
Het is vast 'n verrekte spier.
Je me suis froissé un muscle à l'épaule.
Ik verrekte een spier in m'n schouder.
Firmagon ne doit pas être injecté dans une veine ou dans un muscle.
Firmagon mag niet in een ader of spier worden geïnjecteerd.
Je me suis étirer un muscle dans la jambe.
Ik verrekte een spier in mijn been.
Injection intramusculaire injection dans un muscle.
Intramusculaire injectie injectie in een spier.
C'est un muscle aussi.
Dat is ook een spier.
Circovac est administré par injection dans un muscle.
Circovac wordt toegediend door injectie in een spier.
Il sera injecté dans un muscle.
Het wordt geïnjecteerd in een spier.
Infanrix Hexa est administré par injection profonde dans un muscle.
Infanrix Hexa wordt toegediend via een diepe injectie in een spier.
ImmunoGam est administré par injection dans un muscle.
ImmunoGam wordt toegediend via een injectie in een spier.
Infanrix Penta est administré par injection profonde dans un muscle.
Infanrix Penta wordt toegediend via een diepe injectie in een spier.
C'est probablement un muscle douteux.
Het zal wel een spier zijn.
Le vaccin est administré par injection dans un muscle.
Het vaccin wordt toegediend via een injectie in een spier.
Ne pas injecter Arixtra dans un muscle.
Injecteer Arixtra niet in een spier.
Ne pas injecter Elonva dans un muscle.
Injecteer Elonva niet in een spier.
Ne pas injecter Quixidar dans un muscle.
Injecteer Quixidar niet in een spier.
Ta queue est un muscle.
De pik is een spier.
Fertavid est administré par injection sous la peau ou dans un muscle.
Fertavid wordt toegediend als onderhuidse injectie of als injectie in een spier.
Combien de fois on se froisse un muscle en baisant?
Hoe vaak gebeurt het niet dat je 'n spier verrekt bij 't neuken?
Vous avez besoin d'une poulie qui fonctionnerait comme un muscle.
Dan heb je microtandwielen nodig en 'n poelie die werkt als 'n spier.
Ils constituent un muscle délectable, riche en graisse-- un gout absolument délicieux.
Hun vlees is verrukkelijk en erg vet. Ze smaken absoluut heerlijk.
Chez le chien, DEXDOMITOR est administré par injection intraveineuse(dans une veine) ou intramusculaire dans un muscle.
Bij honden wordt DEXDOMITOR toegediend met een intraveneuze( in een ader) of intramusculaire( in een spier) injectie.
N'injectez pas Revestive dans une veine(injection intraveineuse) ou dans un muscle injection intramusculaire.
Injecteer Revestive niet in een ader( intraveneus) of een spier intramusculair.
Si tu bouges un muscle, je t'appellerai Tintin pour le reste de la soirée.
Als je ook maar een spiertje beweegt, mag ik je de rest van de nacht Jack noemen.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0783

Woord voor woord vertaling


"Un muscle" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer