UN POLITICIEN IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Politicien in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0918

Voorbeelden van het gebruik van Un Politicien in een zin en hun vertaling

Politicus

( politicien , homme politique , politique )
Je ne suis pas un politicien mais un universitaire.
Ik ben geen politicus, ik ben academicus.
Je ne suis pas un politicien, je suis un scientifique.
Ik ben geen politicus, ik ben een wetenschapper.
Vous êtes un politicien, inventez quelque chose.
Je bent een politicus, verzin iets.
Un politicien dans la famille.
Een politicus in de familie.
Martin, écoute. C'est un politicien du sud.
Martin, luister, hij is een zuiderse politieker.
Au 19e siècle, c'était un politicien corrompu.
In de 19e eeuw betekende het een corrupte politieker.
Andere zin voorbeelden
Raymond n'est pas un politicien.
Raymond is geen politicus.
Heureusement qu'on a un politicien dans la famille,
Gelukkig hebben we een politicus in de familie.
Vous allez voir un politicien, pas un mafieux.
Je gaat naar politici, niet naar gangsters.
Je suis un banquier, pas un politicien, ni un soldat.
Ik ben bankier, geen politicus of soldaat.
C'est un politicien, être charmant est son métier.
Hij is een politici aardig overkomen is zijn vak.
Un politicien, c'est plus trouillard.
Politici zijn snel bang.
C'est un politicien russe.
Hij is een Russische politicus.
Parce que c'est un politicien.
Omdat hij een politicus is.
Un politicien débutant est soudainement mis en avant.
Een nieuwe politici wordt ineens in de schijnwerpers gezet.
Même pour un politicien, il parle trop.
Zelfs voor een politicus, praat hij teveel.
Il y a un politicien à Prague.
Er is een politici in Praag.
Je suis pas un politicien.
Ik ben geen politicus.
Voyez-vous, Daryl est plus un politicien, comme son père.
Weet u, Daryl is meer 'n politicus, net als z'n vader.
C'est un politicien, il négocie, il fait des compromis.
Hij is 'n politicus. Hij sluit compromissen, hij praat.
Un grand fonctionnaire et un politicien chevronné.
Geweldige ambtenaar. En een volleerd politicus.
C'est un politicien.
Hij is een politici.
C'est un politicien, Bazda.
Hij is een politicus, Bazda.
Il n'y a rien qui agace plus un politicien qu'un journaliste.
Politici vinden niks zo irritant als een journalist.
Et pas un politicien.
En geen politicus.
Pas un militaire. Plutôt un politicien qui tirait les ficelles dans l'ombre.
Geen militairen, maar eerder politici die de touwtjes in handen hadden.
Depuis quand êtes-vous un politicien, Colonel?
Sinds wanneer ben jij een politicus, Kolonel?
C'est du ressort du Ml5 de protéger la réputation d'un politicien?
MoetMI5 'n politicus voor problemen behoeden?
On n'attaque pas un politicien, mauvaise idée.
We pakken geen politici. Slecht idee.
Je suis un politicien qui a rencontré un mur.
Ik ben 'n politicus die tegen een stenen muur is opgelopen.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0918

"Un politicien" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer