UN REGARD IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Regard in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.0376

Voorbeelden van het gebruik van Un Regard in een zin en hun vertaling

Un regard neuf peut être utile.
Een frisse blik kan nuttig zijn.
Il fait un regard étranger.
Het maakt een vreemde blik.
Charlotte, c'est un regard que je connais bien.
Charlotte, dat is een blik die ik goed ken.
Encore un regard.
Nog een blik.

Ogen

( yeux , regard , œil )
Un regard externe oblige.
Externe ogen dwingen.
Avec un regard vide et une voix caverneuse.
Met lege ogen en een harde, holle stem.
Alors, un regard à un type et ça vous dit ce qu'il a fait.
Dus, kijk naar de man en vertel wat hij gedaan heeft.
C'est un regard neuf sur un ancien favori.
Dat is een nieuwe kijk, op een oude favoriet.
Elle avait pas un regard d'assassin, mais.
Ze keek niet alsof ze iemand wilde vermoorden, maar.
Raiko a toujours eu un regard triste.
Raiko keek altijd droevig.
Andere zin voorbeelden
Je n'avais jamais vu un regard aussi terrorisé.
Ik heb nog nooit zo'n ijzingwekkende blik gezien.
Il a un regard démoniaque.
Hij heeft een demonische blik.
Un regard et ils était"Romillyés.
Een blik en ze zijn verkocht.
Permettez-moi donc, en conclusion, de jeter un regard vers l'avenir.
Ten slotte zou ik een blik in de toekomst willen werpen.
Tendances antisociales comprenant un regard fuyant et mémoire verbale obsédante.
Antisociale neigingen waaronder blikken vermijden en een obsessief verbaal geheugen.
Non. Ce n'est pas un regard.
Nee, dat is geen blik.
J'ai un regard qui plonge au fond de toi.
Die ogen gaan echt door je heen.
Elle a un regard gentil.
Ze heeft heel aardige ogen.
Si un regard peut tuer, je serais un fantôme maintenant.
Als blikken konden doden, zou ik nu de geest kunnen zijn.
Il lui jeta un regard... un sourire accroché à ses lèvres.
Hij wierp haar een blik toe. Een glimlach om de lippen.
Dylan a ce regard dans les yeux. Un regard nietzschéen.
Dylan heeft die blik in zijn ogen, een Nietzscheaanse blik.
Une main en bas, une en haut, un regard chaleureux.
Eén onder, één boven en een warme blik.
Elle a un regard étrange.
Ze heeft vreemde ogen.
Juste un regard, quelque chose qui me dise que j'existe à vos yeux.
Alleen een blik, iets wat bewees dat ik bestond in uw ogen.
Donc, nous regardons avec un regard neuf et un esprit ouvert.
Dus we bekijken het met een frisse blik en een open geest.
Que tu t'éloignes sans un regard.
Jouw blik die nooit meer achterom keek.
Il trouvait que tu avais un regard tendre.
Hij zei dat je lieve ogen had.
Les gens ont un regard quand tu les déçois.
Er is een blik die mensen krijgen als je ze teleurstelt.
J'avais besoin d'un regard neuf.
Ik heb nieuwe ogen nodig.
Ils ont un regard que les autres n'ont pas.
Ze hebben een blik die de rest van ons niet heeft.

Uitslagen: 233, Tijd: 0.0376

Zinnen in alfabetische volgorde


un regard

"Un regard" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer