UN UNIVERS IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Univers in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1134

Voorbeelden van het gebruik van Un Univers in een zin en hun vertaling

Tout un univers en soi.
Een heel universum op zich.
Qui sait, dans un univers différent, vous et moi.
Wie weet, in een andere universum, jij en ik.
Un univers dicté par des lois naturelles que nous pouvons réellement comprendre.
Een universum, geregeerd door natuurwetten die wij kunnen doorgronden.
Y a-t-il un univers où vous me donnez une vraie réponse?
Bestaat er ook een universum waarin je me gewoon antwoord geeft?
Un univers d'ennemis potentiels.
Een heelal vol potentiële vijanden.
Dans un univers sans dieu.
In 'n goddeloos heelal.
La seule chose certaine dans un univers incertain.
Het ene zekere ding in een onzekere wereld.
Tu as fait ton premier pas dans un univers plus vaste.
Dit was je eerste stap in een grotere wereld.
C'était si simple de créer un univers.
Het was niet zo moeiijk om een heelal te maken.
Pas pour un monde, mais pour un univers.
Niet om een wereld. Maar om een heelal.
Andere zin voorbeelden
Je dis souvent à mes élèves que l'esprit est tout un univers.
Ik vertel mijn studenten vaak dat het brein een compleet universum is.
Vous avez dit que l'esprit était tout un univers.
Jij zei dat de geest 'n heel universum is.
Un univers ou les choses se déroulent différemment.
Een universum waarin alles anders loopt.
Je vis dans un univers étrange.
Ik leef in een vreemd universum.
Sur le destin de l'homme dans un univers vide.
Een roman over het lot van de mensheid in het lege heelal.
J'ai perdu un univers!
Ik ben een Universum kwijt!
C'est presque un univers en soi.
Bijna een wereld op zich.
Je me disais... Ton patient n'accepte pas un univers sans Dieu.
Ik dacht aan die patiënt die een goddeloze wereld niet wil accepteren.
Nous avons découvert que chaque instant peut être un univers en soi.
Wij ontdekten dat een enkel moment een heelal op zich kan zijn.
Et il y a tout un univers à prendre.
Er ligt een universum voor het grijpen.
C'est un univers étrange.
Het is een vreemd Universum.
Nous sommes des êtres sensibles dans un univers infini.
We zijn gevoelige wezens, in een oneindig universum.
Ce sera un univers complètement différent,
Het is een totaal andere wereld.
On dirait qu'on est dans un univers où tout est dessiné par Disney.
We zijn in een universum waar alles door Disney is getekend.
Nous aurons un univers personnel.
We gaan een persoonlijk heelal creëren.
Ma femme dans un univers parallèle.
Mijn vrouw in een parallel universum.
Un peu de chair et de sang dans un univers sans fin.
Een stukje vlees en bloed, drijvend in een oneindig heelal.
Un univers destiné à maintenir l'équilibre.
Een universum dat het evenwicht moet handhaven.
Dans un univers pas plus grand que son esprit.
De meeste in een universum dat niet groter is dan hun hersenen.
Un univers parfait.
Een perfect universum.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1134

Zie ook


un univers caché
verborgen universum
dans un univers parallèle
in een parallel universum in een alternatief universum
un univers sans dieu
universum zonder god een goddeloze wereld goddeloos heelal
dans un univers
in een universum waar in het heelal waar
dans un univers sans fin
in een oneindig universum in een oneindig heelal
l'esprit était tout un univers
geest 'n heel universum
dans un autre univers
in een ander universum ander universum inliep op een andere tijdslijn een ander heelal binnen

Woord voor woord vertaling


"Un univers" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer