UN VIOLEUR IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Violeur in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0252

Voorbeelden van het gebruik van Un Violeur in een zin en hun vertaling

Pourquoi t'es habillé comme un violeur des années 80?
Waarom ben je gekleed als een jaren '80 verkrachter?
Et non, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un violeur.
En nee, hij is geen moordenaar, hij is geen verkrachter.
Qui est un violeur?
Wie is een verkrachter?
Un violeur est normal?
Een verkrachter is normaal?
Andere zin voorbeelden
Elle ne ferait même pas bander un violeur.
Zelfs 'n verkrachter zou haar niet moeten.
Mais ce n'est pas un violeur.
Maar hij is geen verkrachter.
C'est un violeur.
Hij is wel 'n verkrachter.
C'est pas un violeur.
Hij is geen verkrachter.
C'est un violeur, Jake.
Hij is een verkrachter, Jake.
Oui, et c'est aussi un violeur.
Fijn, maar hij is ook 'n verkrachter.
Alors vous avez protégé un violeur?
Dus heb je een verkrachter beschermd?
Il est un violeur reconnu coupable.
Hij is een veroordeelde verkrachter.
Toute la ville... me prend pour un violeur. Et je.
Iedereen in m'n geboorteplaats denkt dat ik 'n verkrachter ben.
Ce n'est pas un violeur.
Het is geen verkrachter.
Un violeur tue, et un tueur ment.
Een verkrachter moordt en een moordenaar liegt.
Ce n'était pas un violeur.
Hij was geen verkrachter.
Mais c'est un violeur.
Maar wel 'n verkrachter.
Glenn est un violeur?
Is Glenn een verkrachter?
Tu es pire qu'un violeur.
Lager dan 'n verkrachter.
Mais on ne punit pas un violeur par le viol!
Maar een verkrachter wordt niet gestraft met verkrachting!
Je ne te laisserai pas avec un violeur.
Ik laat je niet bij 'n verkrachter achter.
Un violeur, un meurtrier Un monstre sans âme.
Een verkrachter, een moordenaar, een zielloos monster.
Dick, un violeur?
Dick een verkrachter?
Maxime de Roquebrune découvre qu'un de ses hommes est un violeur.
Maxime ontdekt dat een van zijn mannen een verkrachter is.
Non, ils vous détestent parce que vous êtes un violeur.
Nee, ze haten je omdat je een verkrachter bent.
On recherche un violeur?
Zoeken we naar een verkrachter?
Ça fait de toi un violeur!
Dat maakt je een verkrachter!
Votre mari est un violeur.
Je man is een verkrachter.
Vous couchez avec un violeur.
Jij slaapt met een verkrachter.
C'est un violeur.
Hij is een verkrachter.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0252

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


un violeur

"Un violeur" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer