UNE ADULTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Adulte in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0901

volwassen (100) een volwassen (23) een volwassene (26)

Voorbeelden van het gebruik van Une Adulte in een zin en hun vertaling

C'est une adulte séduisante,
Ze is volwassen, aantrekkelijk.
Je suis une adulte et tu es un gamin.
Ik ben volwassen en jij bent een kind.

Een volwassen

Une adulte qui miaule comme un chat au bûcher.
Een volwassen vrouw die schreeuwt als een krolse kat.
Vous êtes une adulte et je ne suis pas un espion.
Jij bent een volwassen vrouw, en ik ben geen spion.

Een volwassene

Je suis une adulte, et je l'ai fait!
Ik ben een volwassene en ik heb het al gedaan!
Je ne m'habille pas comme une adulte.
Niet aangekleed als een volwassene.
Andere zin voorbeelden
Sois une adulte.
Wees volwassen.
Et Becca est une adulte.
En Becca is nu een volwassene.
Haley, tu es censée être une adulte.
Haley, je zou volwassen moeten zijn.
C'est une adulte. Elle n'a pas.
Ze is een volwassen vrouw, ze heeft geen.
Ouais, mais c'est une adulte.
Ja, maar ze is een volwassene.
Je suis une adulte.
Ik ben volwassen.
Lenore est une adulte.
Lenore is volwassen.
Là, tu agis comme une adulte.
Nu gedraagt je je als een volwassene.
Michelle était une adulte.
Michelle was een volwassen vrouw.
Je suis une adulte, et mes parents me rendent toujours folle.
Ik ben een volwassen vrouw en mijn ouders maken me nog steeds gek.
T'es une adulte.
Je bent volwassen.
C'est une adulte.
Zij is een volwassene.
Je suis une adulte maintenant.
Ik ben nu een volwassene.
Je suis une adulte, maintenant.
Ik ben volwassen nu.
Roberta est une adulte?
Roberta is een volwassen vrouw?
Mais maintenant tu es une adulte dingue, donc je vais raccrocher!
Maar nu ben je een volwassen gek, dus ga ik gewoon ophangen!
Je sais que c'est un choc, mais Cat était une adulte.
Ik weet dat het een schok is, maar Cat was volwassen.
Tu peux choisir d'agir comme une adulte.
Je kan ervoor kiezen om je te gedragen als een volwassene.
C'est une adulte qui fait des trucs d'adulte.
Ze is een volwassen vrouw, die volwassen vrouwen dingen doet.
C'est une adulte.
Ze is een volwassene.
C'est ridicule. Je suis une adulte.
Dit is belachelijk, ik ben volwassen.
Tu es une adulte maintenant, Joanna.
Je bent nu een volwassen vrouw, Joanna.
C'est une adulte.
Ze is volwassen.
Margot, c'est une adulte.
Margot, ze is een volwassene.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0901

Zie ook


mais je suis une adulte
maar ik ben een volwassene maar ik ben 'n volwassen
une femme adulte qui
volwassen vrouw die
d'un adulte
volwassene volwassenen volwassen
l' adulte
volwassenen volwassen volwassene

Woord voor woord vertaling


adulte
- volwassen volwassene volwassenen

"Une adulte" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer