UNE BALEINE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Baleine in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.0961

Voorbeelden van het gebruik van Une Baleine in een zin en hun vertaling

La Mouna est une baleine vide, pleine de ténèbres et de lucioles.
Mona is een lege walvis, vol van schaduwen en glimwormpjes.
Une baleine blanche, a dit Achab.
Een witte walvis, zei Achab.
On dirait une baleine.
Net een walvis.
Ou une baleine!
Of een walvis!
Andere zin voorbeelden
Melville croyait que si Dieu revenait sur terre... il s'incarnerait dans une baleine.
Herman Melville geloofde dat God op aarde zou terugkeren als orka.
C'est une baleine boréale.
Dit is een Groenlandse walvis.
Il est allongé comme une baleine échouée qui attend d'exploser.
Hij ligt daar zoals een aangespoelde walvis die wacht tot hij explodeerd.
C'est une baleine, avec un évent en fontaine de chocolat?
Is dat 'n walvis met 'n chocoladefonteintje?
Je vais opérer une baleine.
Ik ga een walvis opereren.
Une baleine échouée!
Een aangespoelde walvis!
Des écoliers ont aperçu une baleine.
Scholieren zagen 'n walvis.
Une baleine peureuse qui a tué femmes et enfants.
Een walvis zonder moed die vrouwen en kinderen vermoordt.
Une baleine aussi grosse qu'une Île.
Een walvis zo groot als een eiland.
Je sais tout, une baleine l'a estropié.
Ik weet dat hij mank werd door 'n walvis.
Vous auriez pu tuer une Baleine Stellaire.
Jij had een Sterren Walvis kunnen doden.
Une baleine peut être blanche?
Kan een walvis wit zijn?
On ne vole pas une baleine!
Niemand steelt 'n walvis!
On dirait une baleine.
Het lijkt wel 'n walvis.
C'est quoi une baleine?
Wat is een walvis?
Ça pourrait être une baleine.
Dat zou een walvis kunnen zijn.
Très comme une baleine."- Hamlet.
Zeer als een walvis."- Hamlet.
Le végétarien, c'est toi, t'es une baleine.
Je ben vegetariër want je bent een walvis.
Pourquoi tu es une baleine?
Ben je daarom een walvis?
Oui, c'est une baleine.
Ja, het is een walvis.
Regarde, Jessie, une baleine!
Jessie, kijk, een walvis!
Si Dieu voulait être un poisson, il serait une baleine.
Als God een vis had willen zijn, was hij een walvis.
Je ne vais pas me baigner avec une baleine.
Ik ga niet badderen met een walvis.
C'est ainsi qu'on dévore une baleine.
Zo verslind je een walvis.
Tu es mort comme tu as vécu, dans une baleine.
Je stierf zoals je leefde... in een walvis.
Willy est une baleine.
Willy is een walvis.

Uitslagen: 233, Tijd: 0.0961

Zie ook


c'est une baleine
het is een walvis hij zit er dik hij is een grote vangst het meer als een walvis
à une baleine
van een walvis naar een splashy
attraper une baleine
de grote vis vangen
comme une baleine
als een walvis zoals een blauwe vinvis zoals een vrouwtjesnijlpaard
j'ai vu une baleine
ik zag ooit een walvis
grosse baleine
grote walvis dikke walvis gomer pyle grote gokker
baleine qui
walvis die de walvisch , die

Woord voor woord vertaling


"Une baleine" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer