UNE PATROUILLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Patrouille in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0422

een patrouille (46) patrouille (84) agenten (5) een patrouillewagen (5) n patrouille (3)

Voorbeelden van het gebruik van Une Patrouille in een zin en hun vertaling

Een patrouille

Il y a une patrouille qui arrive. Prenez la première porte à droite.
Er komt een patrouille aan, neem de eerste deur rechts.
Une patrouille vient de repérer la voiture de Devries.
Een patrouille heeft zojuist Devries huurauto gezien.

Patrouille

( patrouille , police )
Une patrouille de Skitter nous a repérés deux jours après notre départ.
Een Skitter patrouille heeft ons een paar dagen na ons vertrek opgemerkt.
Une patrouille a trouvé la voiture.
Patrouille vond de auto.
Harry, une patrouille a trouvé le cadavre de Jed dans la bâtisse abandonnée.
Harry, agenten hebben Jed's lichaam gevonden in het vervallen huis.
Qu'il envoie une patrouille chercher un possible agresseur.
Laat hem wat agenten naar een overvaller laten zoeken.
Une patrouille y sera d'ici trois minutes.
Een patrouillewagen zal er over drie minuten zijn.
On a envoyé une patrouille vous chercher, vous n'étiez pas chez vous.
We stuurden een patrouillewagen naar u. U was niet thuis.
Andere zin voorbeelden
J'ai alerté une patrouille.
Een patrouille alarmeren.
Une patrouille l'a prise il y a une demi-heure.
Patrouille heeft haar een half uur geleden opgepikt.
On devrait envoyer une patrouille pour jauger la situation.
Ik denk dat we een patrouille moeten sturen om de situatie te beoordelen.
Une patrouille a remarqué quelque chose d'anormal.
Een patrouille heeft iets opgemerkt.
Une patrouille l'a repérée.
Patrouille heeft hem gevonden.
Julio est avec une patrouille, ils vérifient les poubelles de la zone.
Julio is met agenten de vuilnisbakken in de omgeving aan het controleren.
Une patrouille vers l'est!
Zend 'n patrouille oostwaarts!
Nous avons surpris une patrouille allemande.
We verrasten een Duitse patrouille.
Une patrouille est en route vers le domicile de Javier Alonso.
Een patrouillewagen is op weg naar het huis van Javier Alonso.
Je les ai supplié d'envoyer une patrouille.
Ik heb ze gesmeekt om 'n patrouille te sturen.
On pourrait tomber sur une patrouille.
We kunnen een patrouille tegenkomen.
Une patrouille est déjà sur place pour un cambriolage.
Er zijn al agenten ter plaatse voor een 406.
D'accord, envoyons une patrouille fouiller cette zone.
Goed, laat agenten die omgeving doorzoeken.
Une patrouille se dirige vers le domicile que vous nous avez indiqué.
Een patrouillewagen is op weg naar het adres dat u ons gaf.
C'était le matin... Après une patrouille de nuit.
Het was 's morgens... na een nachtelijke patrouille.
On a une patrouille dans le coin.
Er is een patrouille in je buurt.
Si tu vois une patrouille nous suivre, attaque-la, fais-lui peur.
Als je ziet dat een patrouille ons volgt, moet je ze afhouden, ze afschrikken.
Je faisais une patrouille de routine.
Ik deed een routine patrouille.
J'ai envoyé une patrouille à son domicile.
Stuur een patrouille naar zijn huis.
Emmène une patrouille dans ce cadran.
Ga met een patrouille naar dat kwadrant.
Le Lieutenant Clarke a mené une patrouille sans le soutien Afghan?
Luitenant Clarke leidde een patrouille zonder Afghaanse ondersteuning?
C'est une patrouille, pas l'un de vos scavenger'shoot'em'up.
Dit is een patrouille, niet een van je strooptochten naar aaseters.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0422

Zie ook


envoyer une patrouille
'n patrouille te sturen een politiewagen sturen patrouillewagens te sturen wagen langs sturen
une patrouille vient
een patrouille heeft zojuist patrouillerende agenten hebben
et une patrouille
en een agent en de politie
je patrouille
ik patrouilleer ik ben op patrouille ik loop gewoon aan 't patrouilleren
cette patrouille
van die patrouille in die patrouille voor deze zoekactie

"Une patrouille" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer