VALEUR AJOUTÉE BRUTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Valeur Ajoutée Brute in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0804

bruto toegevoegde waarde (110)

Voorbeelden van het gebruik van Valeur Ajoutée Brute in een zin en hun vertaling

Bruto toegevoegde waarde

Valeur ajoutée brute hors TVA.
Bruto toegevoegde waarde, exclusief BTW.
En% de la valeur ajoutée brute totale.
Van totale bruto toegevoegde waarde.

De bruto toegevoegde waarde

Part de la valeur ajoutée brute de la Construction dans le PIB.
Aandeel van de bruto toegevoegde waarde van de bouw in het BBP.
Part des services dans la valeur ajoutée brute en.
Aandeel van de dienstensector in de bruto toegevoegde waarde in.
Andere zin voorbeelden
Valeur ajoutée brute par habitant.
Bruto toegevoegde waarde per Inwoner.
Valeur ajoutée brute.
Bruto toegevoegde waarde.
La valeur ajoutée brute- l'emploi.
Bruto toegevoegde waarde- werkgelegenheid.
Valeur ajoutée brute et formation brute de capital fixe par activité économique.
Bruto toegevoegde waarde en brutoinvesteringen in vaste activa per bedrijfstak.
Valeur ajoutée brute en volume dont:Industrie hors construction Construction.
Reële bruto toegevoegde waarde waarvan: Industrie m.u.v. bouwnijverheid Bouwnijverheid.
Valeur ajoutée brute et emploi par secteur dans l'Union, 1996.
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid per sector,EUR15, 1996.
Part de l'agriculture dans:- la valeur ajoutée brute- l'emploi.
Aandeel van de landbouw in:- bruto toegevoegde waarde- werkgelegenheid.
Etape 1: Production, valeur ajoutée brute et formation du revenu.
Stap 1: Productie, bruto toegevoegde waarde en inkomensvorming.
Part de l'agriculture en termes:- de valeur ajoutée brute- d'emploi.
Aandeel landbouw in:- bruto toegevoegde waarde- werkgelegenheid.
Aides d'État à la pêche exprimées en pourcentage de la valeur ajoutée brute.
Overheidssteun aan de visserij in procent van de bruto toegevoegde waarde.
Les coûts d'exploitation représentent près de 40% de la valeur ajoutée brute.
De exploitatiekosten bedragen ongeveer 40% van de bruto toegevoegde waarde.
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs.
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1983.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1983 i°o.
Valeur ajoutée brute au cpût des facteurs.
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1984 l'A.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1984.
Valeur ajoutée brute aux prix de 1985.
Cbruto toegevoegde waarde, prijspeil 1985.
De l'agriculture dans la valeur ajoutée brute,
Aandeel van de landbouw in de bruto toegevoegde.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1986.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1986 l'-.i.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1986.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1986 r-oj.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1987 ry.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1987.
Valeur ajoutée brute hors toutes taxes grevant les produits.
Bruto toegevoegde waarde exclusief alle belastingen op de produkten.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1988.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1988 r/o.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche- 1988 dì.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche- 1988 r/o.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche(B, DK) 2.19.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche{ B, DK 2.19.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche(D) 2.20.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche(D) 2.20.
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche(D, GR) 2.21.
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche( D,GR) 2.21.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0804

Zie ook


valeur ajoutée brute totale
totale bruto toegevoegde waarde totale bnio toegevoegde waarde
de la valeur ajoutée brute
bruto toegevoegde waarde
la valeur ajoutée brute totale
totale bruto toegevoegde waarde de totale bnio toegevoegde waarde
dans la valeur ajoutée brute
in de bruto toegevoegde waarde
valeur ajoutée brute hors toutes
bruto toegevoegde waarde , exclusief alle
valeur ajoutée brute par habitant
bruto toegevoegde waarde per inwoner
de la valeur ajoutée brute totale
totale bruto toegevoegde waarde
la valeur ajoutée brute pour le secteur de la capture
bruto toegevoegde waarde voor de vangstsector
une valeur ajoutée
toegevoegde waarde meerwaarde
de valeur ajoutée
toegevoegde waarde
à valeur ajoutée
met toegevoegde waarde met een meerwaarde
valeur ajoutée communautaire
communautaire meerwaarde communautaire toegevoegde waarde toegevoegde waarde voor de gemeenschap
valeur ajoutée de
toegevoegde waarde van meerwaarde van
valeur ajoutée à
toegevoegde waarde aan meerwaarde voor
valeur ajoutée par
toegevoegde waarde per de meerwaarde van
valeur ajoutée nette
netto toegevoegde waarde
cette valeur ajoutée
toegevoegde waarde deze meerwaarde

Woord voor woord vertaling


"Valeur ajoutée brute" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer