VOUDRAIS-TU IN NEDERLANDS

Vertaling van Voudrais-Tu in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 1.8825

wil je (134) moet (3)

Voorbeelden van het gebruik van Voudrais-Tu in een zin en hun vertaling

Wil je

Voudrais-tu diner avec moi?
Wil je met me dineren?
Voudrais-tu m'accompagner au bal de promo?
Wil je met me naar het bal?

Moet

( doit , il faut , ai besoin )
Voudrais-tu que je recommence avec des syllabes plus simples?
Moet ik opnieuw beginnen met enkele lettergrepen?
Comment voudrais-tu que je le décrive?
Hoe moet ik hem beschrijven?

Wil je dan

( doit , il faut , ai besoin )
Que voudrais-tu que je fasse?
Wat wil je dan dat ik doe?
voudrais-tu que je pisse, Johnny?
Waar wil je dan dat ik ga pissen, Johnny?
Andere zin voorbeelden
Voudrais-tu m'expliquer cela?
Wil je dat uitleggen?
Pourquoi voudrais-tu que je libère Morgana?
Waarom moet ik Morgana bevrijden?
Voudrais-tu m'embrasser, Boris?
Wil je me kussen, Boris?
Pourquoi voudrais-tu oublier?
Waarom wil je vergeten?
Voudrais-tu me montrer?
Wil je het me laten zien?
Voudrais-tu arrêter de chercher une connexion qui n'existe pas?
Wil je stoppen met proberen verbindingen te maken die niet bestaan?
Voudrais-tu voir quelqu'un?
Wil je iemand spreken?
Pourquoi voudrais-tu me donner?
Waarom wil je me dat geven?
Voudrais-tu que je te le lise?
Wil je dat ik hem voorlees?
Voudrais-tu m'accompagner?
Wil je met me mee?
Voudrais-tu un traitement?
Wil je een behandeling?
Lauren Zizes, voudrais-tu aller au Breadstix avec moi demain?
Lauren Zizes, wil je met mij morgen naar Breadstix gaan?
Pourquoi voudrais-tu me punir une deuxième fois?
Waarom wil je mij twee keer straffen?
Voudrais-tu bien garde ce livre?
Wil je dat boek graag houden?
Voudrais-tu rencontrer Vincent?
Wil je Vincent ontmoeten?
Que voudrais-tu de plus d'une maison?
Wat wil je nog meer van een huis?
Voudrais-tu venir m'aider?
Wil je me komen helpen?
AnnaBeth, voudrais-tu sortir avec moi?
Annabeth, wil je... met mij uit?
Que voudrais-tu faire pour moi?
En wat wou je voor me doen?
Je voulais te demander si... voudrais-tu... rester pour les Régionales?
Ik wilde je vragen... of je wilt blijven voor Regionals?
Donc, quand voudrais-tu commencer?
Dus, wanneer wil je beginnen?
Voudrais-tu porter ça à notre week-end anniversaire dans la cabane?
Zou je dat willen dragen op ons verjaardagsweekend?

Uitslagen: 237, Tijd: 1.8825

Zie ook


voudrais-tu plus
zou je meer willen wil je nog
voudrais-tu aider
zou jij helpen help jij
voudrais-tu fermer
zou u de dicht willen doe je
voudrais-tu penser
denk je wil je over nadenken
voudrais-tu juste
even alleen willen wil je gewoon
peut-être voudrais-tu
misschien wil je misschien zou je willen misschien heb je misschien dat je jouw moet
voudrais-tu nous dire
zou je ons willen vertellen wil je ons vertellen
voudrais-tu dîner avec moi
je met me uit eten wil gaan zou je met me uit eten willen zou je met mij uit eten
voudrais-tu aller à la tour
zou je gaan naar de toren ga je naar de toren wil je naar de toren

Zinnen in alfabetische volgorde


voudrais-tu

"Voudrais-tu" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer