VOUS MÉRITEZ IN NEDERLANDS

Vertaling van Vous Méritez in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1027

je verdient (83) u heeft recht (3) je toekomt (3) je moet (3) verdien je (8)

Voorbeelden van het gebruik van Vous Méritez in een zin en hun vertaling

Je verdient

Vous méritez une bière et un repas chaud.
Je verdient een biertje en een warme maaltijd.
Vous méritez de savoir pourquoi.
Je verdient te weten waarom.
Vous méritez de vivre dans le luxe.
U heeft recht op een luxe leven.
Bonsoir. Et n'oubliez jamais, vous méritez la vérité.
Goedenacht, Amerika, en vergeet nooit u heeft recht op de waarheid.

Je toekomt

Vous héritez de ce que vous méritez: rien.
Dus je erft wat je toekomt, niets.
Pour que vous ayez ce que vous méritez.
Zodat je krijgt wat je toekomt.
Vous méritez de profiter un peu de la vie.
Je moet wat meer van het leven genieten.
Vous méritez d'aller à Harvard et je n'aimerais pas y faire obstacle.
Je moet naar Harvard. Ik zou dat niet in de weg willen staan.
Andere zin voorbeelden
Vous méritez cela. Vous-- vous le méritez.
Je verdient dit, je verdient hem.
Vous méritez d'être un père.
Je verdient het een vader te zijn.
C'est tout ce que vous méritez.
Beter verdien je niet.
Vous méritez mieux que ses mensonges.
Je verdient beter dan haar leugens.
Au point de penser que vous méritez la mort.
Zozeer dat je vindt dat je moet sterven.
Et vous méritez une femme spéciale.
En je verdient een speciale vrouw.
Bien sûr que vous méritez une étoile Krusty.
Natuurlijk verdien je een ster. BEHEERDER.
Vous méritez ça?
En verdien je dat allemaal?
Vous méritez ça et plus, Graig.
Je verdient meer dan dat, Craig.
Vous méritez mieux!
Natuurlijk verdien je beter!
Vous méritez une médaille.
Je verdient een medaille.
Peut-être que vous méritez de mourir.
Misschien verdien je het om te sterven.
Vous méritez le meilleur.
Je verdient het beste.
Vous méritez tellement plus.
Je verdient zoveel meer.
Je dis juste que, peut-être vous méritez mieux.
Ik zeg alleen maar, misschien verdien je beter.
Et vous méritez toutes ces choses, et bien plus.
En je verdient deze dingen en veel meer.
Après toutes ces années sur le banc, vous méritez une pause.
Na al die jaren in de rechtszaal, verdien je rust.
Vous méritez une bonne fessée.
Je verdient een pak slaag.
Vous méritez la mort.
Je verdient te sterven.
Vous méritez plus que la limite.
Je verdient meer dan het maximum.
Vous méritez quelqu'un qui vous apprécie.
Je verdient iemand die jou apprecieert.
Vous méritez le respect que vous avez.
Je verdient het respect dat je gekregen hebt.

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1027

Zie ook


et vous méritez
en je verdient
vous méritez tout
je verdient alles
vous méritez plus
jullie verdienen meer je verdient beter
vous méritez ça
je dit verdiend hebt verdien je dat allemaal jij verdient dat
vous méritez votre
zijn dat u uw verdient u hebt uw verdiend
ce que vous méritez
wat je verdient wat je toekomt
respect que vous méritez
eerbied die je verdient het respect dat jij verdient
vous méritez de savoir
je verdient te weten je het moet weten jullie hebben recht op te weten
vous méritez d'être heureux
je verdient het gelukkig te zijn
vous méritez de mourir
je het verdient om dood te gaan u verdient 't te sterven
vous méritez une récompense
u verdient een passende beloning jij een prijs verdient verdienen 'n beloning
vous méritez une pause
u verdient een pauze verdien je rust
vous méritez tout les deux
jullie horen allebei
vous ne le méritez pas
jullie het niet verdienen u verdient dit niet je niet goed genoeg bent verdien je die niet
le méritez
verdient het

Woord voor woord vertaling


"Vous méritez" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer