VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL IN NEDERLANDS

Vertaling van Vu Pour Être Annexé À L'arrêté Ministériel in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.069

Voorbeelden van het gebruik van Vu Pour Être Annexé À L'arrêté Ministériel in een zin en hun vertaling

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 september 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 mars 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 maart 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Gezien om te worden bijgevoegd bij het ministerieel besluit van 18 december 2001.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2001.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 februari 2001.
Andere zin voorbeelden
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 maart 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 avril 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 4 april 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mai 2003.
Gezien om te worden bijgevoegd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004.
Gezien om te worden bijgevoegd bij het ministerieel besluit van 5 juli 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 mei 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 5 juli 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mai 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 mei 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juli 1998.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 juli 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 août 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 augustus 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 november 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 décembre 1998.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 december 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2002.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 juli 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1999.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 februari 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er avril 1999.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 april 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 juni 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 oktober 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1997.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 maart 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 11 mei 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1997.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 29 juli 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 août 2001.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 augustus 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juin 2001.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 juni 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.069

Zie ook


vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel
gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit
vu pour être annexé à notre arrêté ministériel
gezien om te worden gevoegd bij ons ministerieel besluit
vu pour être annexé à notre arrêté
gezien om te worden gevoegd bij ons besluit
tableau annexé à l'arrêté ministériel
de tabel gevoegd bij het ministerieel besluit de tabel toegevoegd aan het ministerieel besluit tabel aangehecht aan het ministerieel besluit
pour être annexé à mon
gevoegd te worden bij mijn
vu pour être annexé au décret
gezien om gevoegd te worden bij het decreet van
vu pour être joint à notre arrêté
gezien om te worden gevoegd bij ons besluit
pour être vu
gezien te worden te kunnen zien
pour ne pas être vu
om niet gezien te worden om ongezien te blijven zodat hij niet gezien zou worden om niet opgemerkt te worden

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer