WAGNER IN NEDERLANDS

Vertaling van Wagner in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.069

wagner (188) wagner's (4) wagners (4)

Voorbeelden van het gebruik van Wagner in een zin en hun vertaling

Wagner's

Le Hollandais de Wagner.
Wagner's Vliegende Hollander.
Vous avez appelé chez Mitch Wagner, pour parler à sa femme?
Heb jij naar Mitch Wagner's huis gepelt en met zijn vrouw gepraat?

Wagners

Je présume que vous êtes l'assistante de James Wagner.
Ben jij James Wagners assistente?- Dat klopt.
On a vérifié la carte de crédit de Nathan Wagner.
We hebben Nathan Wagners creditcards bekeken.

Mr wagner

Wagner a perdu les 98 000 $ d'économies de mon client, exact?
Mr Wagner verloor 98.000 dollar van m'n cliënt. Klopt dat?
L'accusé était le garde du corps de Wagner?
De verdachte was Mr Wagners lijfwacht?
Andere zin voorbeelden
Comment Wagner... a été tué?
Hoe is Wagner gedood?
Knox tue Wagner pour l'empêcher de témoigner.
Knox vermoordt Wagner zodat hij niet kan getuigen.
Richard Wagner, un expert de Convar.
Richard Wagner, een expert van Convar.
Ça a été enroulé autour de la tête de Mitch Wagner.- C'est quoi dessus?
Dat is wat rond Mitch Wagner's hoofd is gehouden?
Mme Brigitte Wagner, domiciliée Klosterstrasse 16A, à 4780 Saint-Vith;
Brigitte Wagner, woonachtig Klosterstrasse 16A, in 4780 Sankt-Vith;
Lucas Wagner avait des secrets?
Had Lucas Wagner geheimen?
Tu peux mettre du Wagner?
Kun je wat Wagner opzetten?
B21292/87 de M. Wagner et consorts, doc.
B2-1292/S7 van de heer Wagner e.a., doc.
Comment a-t-il tué Wagner?
Hoe heeft hij Wagner gedood?
Tu corriges les fautes chez Wagner Finch.
Je bent aan het corrigeren bij Wagner Finch.
DG II, service«Opérations financières» Centre Wagner Luxembourg.
DGII- Dienst financiële transacties Centre Wagner Luxemburg.
Allez, je te laisse avec ton Wagner.
Oké, ik laat jou met je Wagner.
Appelez le Dr Wagner.
Roep dr Wagner.
Je suis le Dr Wagner.
Ik ben dokter Wagner.
C'est à propos de Lucas Wagner.
Het gaat over Lucas Wagner,
Le même jour que la première victime Lucas Wagner.
Dezelfde dag als het eerste slachtoffer Lucas Wagner.
Je suis Walter Cunnell, l'avocat d'Eric Wagner.
Ik ben Walter Cunnell, de advocaat van Eric Wagner.
C'est le chanteur, Mitch Wagner.
De hoofdzanger was, Mitch Wagner.
Vous êtes Emma Wagner.
Jij bent Emma Wagner.
Mme Wagner, Renée, déléguée de la C.G.S.P.;
Wagner, Renée, afgevaardigde van de A.C.O.D.;
Wagner, Beethoven, parfois Bach.
Wagner, Beethoven, en af en toe Bach.
Bonjour. Dr Wagner.
Ik ben dokter Wagner.
Wagner a donné une fête hier soir.
Wagner had gisteren een feestje.
Tu pense que Wagner pourrait le faire?
Kan Wagner het niet doen?

Uitslagen: 234, Tijd: 0.069

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer