ALLEEN IN FRANS

Vertaling van Alleen in het Frans

Uitslagen: 76861, Tijd: 0.2804

Voorbeelden van het gebruik van Alleen in een zin en hun vertaling

Je bent hier alleen omdat je er niet bent.
Tu es là seulement parce que tu n'es pas là.
Ik en ik alleen beveel deze hele op.
Moi et moi seul commande la totalité de cet.
Alleen tientjes en twintigjes.
Seulement des 10 et des 20.
Dit kan alleen leiden tot chaos en terreur.
Cela ne peut que mener au chaos et à la terreur.
Alleen voor jullie tweeën?
Seulement pour vous deux?
Alleen u kent mijn hart.
Vous seul connaissez mon cœur.
Richt alleen de hoofdkanonnen.
Pointe seulement le canon principal.
Ik ga alleen uit met basketbalspelers.
Je ne sors qu'avec des basketteurs.
Alleen u kent mijn verloedering.
Vous seul connaissez mes déprédations.
Alleen jij en haar.
Juste toi et elle.
Arcachon beschikte alleen over primaire zuivering.
Arcachon ne disposait que d'un traitement primaire.
Het gaat niet alleen om mijn carrière.
Ce n'est pas uniquement pour ma carrière.
Alleen ik kan haar tegenhouden.
Moi seul peux I'arrêter.
Het komt alleen wat onverwacht.
C'est juste inattendu.
Ik heb niet alleen God getrotseerd, maar u ook.
Je n'ai pas seulement défié Dieu, mais vous aussi.
Alleen jij kan ons helpen.
Toi seul peut nous aider.
Alleen werknemers.
Travailleurs uniquement.
Ik vraag alleen dat ze dat onder ede doet.
Je demande simplement qu'elle le fasse sous serment.
Alleen als ze me de sleutel geven.
Seulement s'ils me donnent la clef.
Je denkt alleen aan jezelf.
Tu ne penses qu'à toi.
Alleen gestuurd door angst.
Juste guidé par la peur.
Alleen een kleine vertraging.
Juste un petit retard.
Bronchitol capsules kunnen alleen worden gebruikt met de meegeleverde inhalator.
Les gélules de Bronchitol peuvent uniquement être utilisées avec l'inhalateur fourni dans la boîte.
Alleen vrije mannen kunnen het doen.
Seul un homme libre peut le faire.
U doet alleen wat u wilt.
Vous ne faites que ce qui vous plaît.
Alleen als Paul immuniteit krijgt.
Seulement si Paul a l'immunité.
Dit is meer dan alleen een brandbom, of niet?
C'est plus qu'un simple engin incendiaire, n'est-ce pas?
Ik doe alleen wat Klaus wil.
Je fais simplement ce que Klaus veut.
Ik maak me alleen zorgen om de timing.
Je me soucie uniquement du timing.
De volgende informatie is alleen bestemd voor de specialist.
Les informations suivantes sont destinées exclusivement au spécialiste.

Uitslagen: 76861, Tijd: 0.2804

Zie ook


alleen maar
juste ne seulement simplement
alleen kan
ne peut seul peut
alleen dan
ne alors seulement c'est la seule
alleen gaan
aller seul partir seule
alleen thuis
seule à la maison seule chez
alleen wanneer
seulement quand uniquement lorsque
alleen maar omdat
juste parce seulement parce simplement parce uniquement parce tout ça parce
alleen of in combinatie
seul ou en association en monothérapie ou en association
niet alleen
non seulement pas seulement pas uniquement pas juste pas seul
kan alleen
ne peut
helemaal alleen
tout seul complètement seul
mag alleen
ne peut ne doit
hier alleen
seul ici juste
dient alleen
ne doit doit uniquement doit seulement
zo alleen
si seule tellement seule
is alleen maar
est juste est seulement ne
niet alleen omdat
non seulement parce pas seulement parce pas juste parce pas uniquement parce
niet alleen zijn
pas être seule n'est pas seuls
niet alleen dat
non seulement que pas seulement ça pas que ça

"Alleen" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer