KELSO IN NEDERLANDS

Vertaling van Kelso in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0585

Voorbeelden van het gebruik van Kelso in een zin en hun vertaling

T'as vu les pompes de Kelso?
Heb je Kelso's schoenen gezien?
Tu as mis quoi sur ton évaluation de Kelso?
Heb jij Kelso's evaluatie al af?
Andere zin voorbeelden
Kelso est mon ami.
Kelso is m'n vriend.
Kelso était infirmière.
Kelso was een verpleegster.
Kelso n'avait pas de complice.
Kelso had geen handlanger.
Non, parce que Kelso est délicat, sensible.
Nee, omdat Kelso zo gevoelig is.
Ouais, l'ami de Kelso est mort de cette façon!
Ja, Kelso's vriend is eraan overleden!
Kelso a eu exactement la même lettre.
Kelso had precies dezelfde brief.
Oh, hey les amis, c'est la fidèle petite amie de Kelso, Jackie!
Daar heb je Kelso's trouwe vriendin Jackie!
Mon nom est...- Michael Kelso.
Mijn naam is Michael Kelso.
C'est l'anniversaire de l'agent Kelso.
Het is Special Agent Kelso's verjaardag.
Que voulez-vous, M. Kelso?
Wat wilt u, Mr Kelso?
Bienvenue à la Clinique des Kelso sexy.
Welkom in de kliniek voor sexy Kelso's.
J'ai compris, la grange c'est le froc à Kelso.
Ik vat 'm al. De stal is Kelso's broek.
Eric et Donna contre Kelso et Jackie.
Eric en Donna tegen Kelso en Jackie.
Qu'est-il arrivé à Kelso?
Wat is er met Kelso gebeurd?
La Bible n'interdit pas de prendre le minibus de Kelso.
Er staat niks in over Kelso's busje.
On s'est vus quand tu sortais avec le frère de Kelso.
We zijn uit geweest toen jij met Kelso's broer ging.
Mettez-donc un pantalon, John Kelso.
Trek een broek aan, John Kelso.
Je ne veux pas ma langue là où celle de Kelso a été.
Ik mijd de plekken waar Kelso's tong is geweest.
Quand vas-tu choisir entre Kelso et Hyde?
Wanneer kies je tussen Kelso en Hyde?
Pensez-y... Un monde plein de Kelso.
Denk je eens in, een wereld vol Kelso's.
Tu ne peux pas épouser Kelso.
Je kunt niet met Kelso trouwen.
Elle est sortie avec le frère de Kelso.
Uit met Kelso's broer.
La salive de Kelso?
Speeksel van Kelso?
Ça fait partie du plan de Kelso.
Dit hoort bij Kelso's plan.
Celle du suspect, Ed Kelso.
Van de verdachte, Ed Kelso.
Où est Michael Kelso?
Waar is Michael Kelso?
Je t'aime aussi, Michael Kelso.
Ik ook van jou, Michael Kelso.
Capitaine, nous voudrions parler aux contremaitres Kelso et Thorpe.
Kapitein, we willen praten met onderofficier Kelso en Thorpe.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0585

Zie ook


et kelso
en kelso
que kelso
dat ze kelso
kelso a dit
kelso zei
kelso a raison
kelso heeft gelijk
ne sors pas avec kelso
ga niet met kelso uit heb niks met michael

"Kelso" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer