PHILLIPS IN NEDERLANDS

Vertaling van Phillips in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0731

Voorbeelden van het gebruik van Phillips in een zin en hun vertaling

Je connais le député Phillips personnellement.
Congreslid Philips ken ik persoonlijk.
Le Dr Phillips veut que je dresse une liste de ce qui manque.
Dokter Philips wil dat ik de voorraad inventariseer.
Andere zin voorbeelden
Capitaine Phillips, vous m'entendez?
Kapitein Phillips, hoort u mij?
Je suis agent de Phillips, le petit ami de Nicky.
Ik ben Officer Phillips, Nicky's vriendje.
Avez-vous tué Phillips vous-même?
Heb je Phillips zelf vermoord?
L'agent Phillips va aller à la DEA.
Agent Phillips gaat naar de DEA.
Docteur Phillips! Ça va?
Dokter Philips, hoe maakt u het?
Richie Phillips? Du collège?
Richie Philips van de middelbare school?
Agent Phillips, que puis-je faire pour vous?
Agent Phillips, wat kan ik voor u doen?
Mme Phillips, vous êtes bien?
Mrs Phillips, zit u lekker?
Avery Phillips est la nouvelle prétendante.
Avery Philips is de nieuwe deelnemer.
Phillips est là pour te protéger.
Phillips is er om jou te beschermen.
Phillips veut que j'envoie tout à Wilshire et Central.
Ik moest van Philips alles sturen naar Wilshire en Central.
Phillips n'est pas son nom de famille. C'est Lovecraft.
Hij heet niet Philips, maar Lovecraft.
Bonjour, Phillips.
Goedemorgen, Phillips.
Où est Kellen Phillips?
Waar is Kellen Phillips?
Dis-moi ce que tu sais de Carlson et Phillips?
Wat weet je van Carlson en Philips?
Ma question est pour M. Phillips.
Mijn vraag is voor mijnheer Phillips.
Des comptes à l'étranger appartenant à Mark Sallas et le relevé des transactions de Phillips.
We hebben rekeningen van Mark Chambers en alle transacties van Philips.
Il ne pense pas que la taupe a disparu avec Newton Phillips.
Hij gelooft niet dat de jacht op de mol geëindigd is met Newton Philips.
Je crois que je peux m'occuper de Phillips.
Ik denk dat ik Phillips wel aankan.
Ne revenez pas pour plus de récompense, Mr Phillips.
Kom niet terug voor meer beloningen, Mr Phillips.
Parce que je n'arrêtais pas de dire Wilson Phillips.
Want ik bleef Wilson Philips zeggen.
Accueillez chaleureusement Wilson Phillips!
Applaus voor Wilson Phillips!
Elles sont pour Betty, Mme Phillips?
Zijn die voor Betty, Mrs Philips?
Chef de section Ken Phillips.
Afdelingschef Ken Phillips.
Qu'as-tu à me reprocher, Vera Phillips?
Wat heb je tegen mij, Vera Philips?
Merci d'être venu Mr Hardy. Agent Phillips.
Bedankt dat u bent gekomen, Mr Hardy Agent Phillips.
Après tout ça, tu m'as piqué Richie Phillips!
En wat nog erger is, jij stal Richie Philips van me!
Il n'y a personne ici, Mr Phillips.
Er is hier niemand, Mr Phillips.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0731

"Phillips" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer