WEBSTER IN NEDERLANDS

Vertaling van Webster in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0329

webster (207) webster's (3)

Voorbeelden van het gebruik van Webster in een zin en hun vertaling

Websters

Je viens juste de parler au médecin de Troy Webster.
Ik had net Troy Websters arts aan de lijn.
Le dictionnaire Webster définit le mot"ami" comme.
Webster's woordenboek definieert het woord vriend als.

De webster

Pablo est rentré dans le gang de Webster Avenue à 1 1 ans.
Pablo is al lid van de Webster Avenue Boys sinds zijn elfde.
Alicia ou les Webster?
Alicia of de Websters?
Andere zin voorbeelden
Agent Webster, répondez, extension 414.
Agent Webster, antwoord extensie 414.
Inspecteur Webster, PJ.
Inspecteur Webster,CID.
Gardez un œil sur Webster.
Hou Webster in de gaten.
Webster Country Day, son lycée.
Webster Country Day, zijn school.
Webster nous a tout dit.
Webster heeft het ons net verteld.
Webster dis-le-leur!
Webster, vertalen!
Webster connaissait les risques.
Webster kende de risico's.
Troy Webster était la cible.
Troy Webster was het doelwit.
Mais Bobby Webster fait peur, il me grogne dessus.
Maar Bobby Webster is eng, hij gromt naar me.
Joanne Webster est médecin.
Joanne Webster is arts.
Phoebe Malette, de Webster Groves, Missouri.
Phoebe Malette, uit Webster Groves, Missouri.
J'ai besoin de parler à Webster.
Ik moet Webster spreken.
La police croit que vous avez tué Webster.
De politie denkt dat jij Webster hebt vermoord.
McClung, Sisk, Cobb, Garcia et Webster, comme interprète.
McClung, Sisk, Cobb, Garcia... en Webster, als tolk.
Son nom est Troy Webster.
Hij heette Troy Webster.
Son nom est Troy Webster.
Hij heet Troy Webster.
Nous avons toujours Troy Webster.
We hebben Troy Webster nog.
Nous savons pour Dynamic, Ray Shelby, Les putes sur Webster Avenue!
We weten van Dynamic, Ray Shelby, de hoeren van Webster Avenue!
Mais je vous dis que c'est le football qui a tué Mike Webster.
Maar ik zeg u dat football Mike Webster heeft gedood.
Je travaillais sur Webster.
Ik werkte aan Webster.
HVALT est arqué ou en voûte."- Dictionnaire Webster'S.
HVALT is gebogen of gewelfde."- WEBSTER woordenboek.
Je me présente, chef, David Webster, je sors de l'hôpital.
Ik ben David Webster. Ik kom net uit het hospitaal.
Il paraît que l'arrestation de Webster leur a permis de gagner un procès pour meurtre.
Door Websters arrestatie... schijnt het OM een moordzaak te hebben gewonnen.
Nous tenons Webster dans cette pièce.
Dat is Webster. We hebben de juiste man te pakken.
Merci Webster, je boirai pas cette bière.
Dank je Webster, ik denk niet dat ik nu dat biertje neem.
Alex Webster... vous aviez une liaison avec lui.
Alex Webster, je had een affaire met hem.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0329

Zie ook


de webster
van webster websters
troy webster
troy webster troy websters
mike webster
mike webster
joanne webster
joanne webster
sur webster
op webster over daniel webster
à webster
naar webster daarvoor webster
que webster
dat webster
et webster
en webster
mme webster
mrs webster
au webster
de webster
tara webster
tara webster
dr webster
dokter webster
c'est webster
robert webster
robert webster
webster se
webster zich
avait tué webster
webster heeft vermoord
école primaire webster
lagere school , webster
la police de webster
de politie van webster

"Webster" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer