WINDOWS OPERATING SYSTEM PÅ DANSK

Oversættelse af windows operating system i Dansk

Resultater: 3625, Tid: 0.1771

Eksempler på Windows Operating System i en sætning

Runs on any modern version of windows operating system.
Kører på en moderne version af windows-operativsystemet.
It can be installed in latest version of windows operating system including windows 8.
Det kan installeres i seneste version af windows-operativsystemet, herunder windows 8.
Depending on your windows operating system, you will find technical information different ways.
Afhængigt af dit windows-operativsystem finder du tekniske oplysninger på forskellige måder.
The tool retrieves deleted pictures from camera on mac and windows operating system easily.
Værktøjet henter slettede billeder fra kamera på mac og windows-operativsystemet nemt.

It supports various popular versions of windows operating system.
Det understøtter forskellige populære versioner af windows-operativsystemet.
Highly recommended by shareware experts which is compatible with almost all windows operating system versions.
Anbefales ved shareware eksperter, som er kompatibel med næsten alle windows-operativsystemet versioner.
Do not switch the ipod between mac and windows operating system.
Tænd ikke ipod mellem mac og windows-operativsystemet.
The application easily runs on all the latest versions of windows operating system.
Ansøgningen nemt kører på alle de nyeste versioner af windows-operativsystemet.
Newer versions of windows operating system use NTFS file system.
Nyere versioner af windows-operativsystem brug ntfs-filsystemet.

Pilotedit lite works on both 32-bit and 64-bit windows operating system.
Pilotedit lite virker på både 32-bit og 64-bit windows-operativsystem.
Restore data after format, reformat and even after reinstalling windows operating system.
Retableringe data efter formatet, omformatere og selv efter geninstallation af windows operating system.
Pilotedit works on both 32-bit and 64-bit windows operating system.
Pilotedit virker på både 32-bit og 64-bit windows-operativsystem.
The program runs flawlessly on all versions of windows operating system including windows 10.
Programmet kører problemfrit på alle versioner af windows-operativsystem, herunder windows 10.
USB guardian is compatible with 32-bit and 64-bit editions of the microsoft windows operating system.
Usb-værge er kompatible med 32-bit og 64-bit versioner af microsoft windows-operativsystem.
Never run your PPT file on incompatible windows operating system.
Kør aldrig din PPT fil på uforenelig windows-operativsystem.
It deals with repair of RAR files from all versions of windows operating system.
Det omhandler reparation af rar-filer fra alle versioner af windows-operativsystem.
SSKD file association errors can be a symptom of other underlying issues within your windows operating system.
SSKD filtilknytningsfejl kan være et symptom på andre underliggende problemer med dit windows operativsystem.
Windows 7 is the latest version of windows operating system that has been developed on vista core.
Windows 7 er den nyeste version af windows-operativsystemet, der er udviklet på vista kerne.
Tip: incorrect FAN file association errors can be a symptom of other underlying issues within your windows operating system.
Tip: forkerte FAN filtilknytningsfejl kan være et symptom på andre underliggende problemer med dit windows operativsystem.
Frequent switching of MOV file between mac and windows operating system can damage the file and thus file may become incomplete.
Hyppige skift af mov-fil mellem mac og windows-operativsystemet kan beskadige filen og dermed fil kan blive ufuldstændig.
Tip: incorrect FCH file association errors can be a symptom of other underlying issues within your windows operating system.
Tip: forkerte FCH filtilknytningsfejl kan være et symptom på andre underliggende problemer med dit windows operativsystem.
I can reinstall my windows operating system but in my outlook calander there are tons of events and schedules.
Jeg kan geninstallere mit windows-operativsystem, men i min outlook calander er der tonsvis af begivenheder og tidsplaner.
Reinstalling windows operating system without backup will cause deletion of files and folders from your system.
Geninstallation af windows-operativsystemet uden backup vil medføre sletning af filer og mapper fra dit systemet.
Tip: incorrect FCM file association errors can be a symptom of other underlying issues within your windows operating system.
Tip: forkerte FCM filtilknytningsfejl kan være et symptom på andre underliggende problemer med dit windows operativsystem.
If yes then follow given steps: get free trial version of remo repair powerpoint and run it on your windows operating system.
Hvis ja, følg de givne trin: få gratis prøveversion af remo reparere powerpoint og kør den på dit windows-operativsystem.
Improper up-gradation of the microsoft outlook application or windows operating system may even sometimes will be the reason for loss of outlook personal folders.
Forkert up-graduering af microsoft outlook-program eller windows operativsystemet kan endda nogle gange vil være årsagen til tabet af outlook personlige mapper.
It is compatible with most versions of the microsoft windows operating system including windows 10, windows 8.
Det er kompatibelt med de fleste versioner af microsoft windows-operativsystemet, herunder windows 10, windows 8.
Formatted thumb drive recovery software: yodot hard drive recovery utility helps people to get back data from formatted thumb drive on windows operating system.
Formateret tommelfinger drev gendannelse software: yodot harddisk gendannelse hjælpeprogram hjælper folk til gendannelse af formateret thumb disk på windows operativsystemet.
Tip: incorrect FORGE file association errors can be a symptom of other underlying issues within your windows operating system.
Tip: forkerte FORGE filtilknytningsfejl kan være et symptom på andre underliggende problemer med dit windows operativsystem.
At the beginning, you need to install demo version of remo recover pro edition and run it on your windows operating system.
I starten skal du installere demo-versionen af remo gendanne pro edition og køre den på dit windows-operativsystem.

Resultater: 3625, Tid: 0.1771

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


"Windows operating system" på forskellige sprog


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere