DRYING IN DUTCH

Translation of Drying in Dutch

S Synonyms

Results: 402, Time: 0.0543

drogen (122) droging (30) droogt (12) droog (10) zijn gedroogd (2) gedroogde (4) drogende (3) drying (4)

Examples of using Drying in a sentence and their translations

The drying of feedingstuffs.
Drogen van diervoeder.
The influence of drying the coal prior to briquctting;
De invloed van droging van de kolen voorafgaande aan brikettering; tering;
See our underwear drying on the line.
Zie onze onderbroeken drogen aan de lijn.
I'm just drying off.
Ik droog me even af.

Elvc 50 mg c/m3 for drying and 75 mg c/m3 for coating.
Egwc 50 mgc/m3 voor drogen en 75 mgc/m3 voor coaten.
Loss of mass on drying.
Gewichtsverlies bij droging.
Weighing after filtration through 0·45 µm membrane filter and drying at 105 °C.
Filtratie over membraan( 0,45 µm) droging bij 105 °C en weging.
I'm just drying off.
Ik droog me maar af.
Elvc 50 mg c/m3 for drying and 75 mg c/m3 for coatingb.
Egwc 50 mgc/m3 voor drogen en 75 mgc/m3 voor coatenb.
Drying up in conversation.
Drying up in conversation.
Cement drying!
Cement droogt op.
Elvc 50 mg c/m3 for drying and 75 mg c/m3 for coatingb, c.
Egwc 50 mgc/m3 voor drogen en 75 mgc/m3 voor coatenb,c.
Were drying up forever.
Were drying up forever.
And i will be here, slowly drying.
En ik droog hier langzaam op.
Rapid drying, clear, smooth, odourless, and colourless hydroalcoholic gel.
Snel drogende, heldere, gelijkmatige, reukloze en kleurloze hydro-alcoholische gel.
The plate's drying out; make it rain.
De plaat droogt uit; sproei er over heen.
Indoor ICI paints dulux quick drying UK 19.7.96 12/98 paints and gloss varnishes.
Verf en vernis voor gebruik binnenshuisici paintsdulux quick drying glossuk19.7.9612/98.
And then tannic, drying.
En dan looizuurachtig, droog.
Drying and milling of leguminous vegetables of heading no 0708.
Drogen en malen van peulgroenten bedoeld bij post 0708.
Drying and weighing.
Drogen en wegen.
Sorry, they're still drying.
Sorry, ze zijn nog niet droog.
Isn't that like drying him out?
Maar droogt hij dan niet uit?
Her mouth was drying up.
Haar mond werd droog.
Guess you're drying up like the rest of us women around here.
Je droogt al net zo op als de rest van de vrouwen hier.
Machinery for cleaning or drying bottles or other containers.
Machines voor het reinigen of drogen van flessen of andere verpakkingen.
Drying and milling of leguminous vegeubles of heading no 0708.
Drogen en malen van zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0708.
The ocean's drying.
De zee droogt op.
Careful. it's still drying.
Pas op, het is nog niet droog.
It's troublesome enough that the laundry's not drying properly at the moment.
Het is al erg genoeg dat de was op dit moment niet goed droogt.
Drying and milling of leguminous vegeubles of heading no 0708.
Drogen en malen van zaden van peulgroenten bedoeld bij pon 0708.

Results: 402, Time: 0.0543

SEE ALSO
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More