PARRISH IN DUTCH

Translation of Parrish in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.0558

Examples of using Parrish in a sentence and their translations

Parrish, hold up.
Parrish, wacht even.
Parrish, perales, i said"time.
Parrish, perales, ik zei' tijd.
Dr. julie parrish and KDHB newsman mike donovan.
Dr. julie parrish en KDHB nieuwsman mike donovan.
Rand parrish said that?
Zei rand parrish dat?

Me, parrish... and meredith.
Ik, parrish en meredith.
Alex parrish was one of the finest agents i have ever trained.
Alex parrish was één van de beste agenten die ik ooit heb getraind.
Alex parrish escaped, general.
Alex parrish is ontsnapt, generaal.
Special agent alexandra parrish, FBI, escorting a fugitive back to the states.
Special agent alexandra parrish, FBI... ik escorteer een voortvluchtige terug naar de VS.
Parrish and perales, helmets on.
Parrish en perales, helmen op.
Parrish is still in the nuthouse.
Parrish zit nog steeds in het gekkenhuis.
I'm rebecca parrish, and it is a pleasure to meet you.
Ik ben rebecca parrish, en het is een eer jullie te onmoeten.
My name is fern parrish.
Mijn naam is fern parrish.
It looks like a sunrise by maxfield parrish.
Het ziet eruit als een zonsopgang door maxfield parrish.
Shut the door on your way out, trainee parrish.
Sluit de deur op jouw weg naar buiten, rekruut parrish.
We need to call parrish.
We moeten parrish bellen.
I need to speak to alex parrish.
Ik moet met alex parrish spreken.
You're an intriguing woman, dr. parrish.
U bent een fascinerende vrouw, dr. parrish.
I need to speak to dr. julie parrish.
Ik moet spreken met dr. julie parrish.
I'm juliet parrish.
Ik ben juliet parrish.
We have just had a surprise visit from rebecca parrish.
We hadden net een onverwachts bezoek van rebecca parrish.
We tracked parrish's walkie signal.
We hebben parrish's walkietalkie signaal getraceerd.
I'm at parrish's apartment.
Ik ben in parrish's appartement.
Yeah, exactly what parrish would say if she were marked.
Ja, precies wat parish zou zeggen als ze gemerkt is.
Parrish is the majority owner, why didn't he just push it through?
Parish is de hoofdeigenaar, waarom drukte hij het niet door?
So stanton parrish was a double agent.
Stanton parish was een dubbelagent.
Only one with parrish's blood on the sole.
Een paar met parrish' bloed op de zool.
Reception at the parrish hall.
Ontvangst aan de parrish hall.
People hate me here because I'm a parrish.
Ik lig er hier uit omdat ik 'n parrish ben.
So, w-why would anybody else be using parrish's badge?
Waarom zou iemand anders parrish' insigne gebruiken?

Results: 396, Time: 0.0558

S Synonyms of "parrish"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More