TACTIC IN DUTCH

Translation of Tactic in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.0491

tactiek (173) taktiek (9)

Examples of using Tactic in a sentence and their translations

Tactic 4-B if necessary.
Tactiek 4B, indien nodig.
He uses exactly the same tactic we used against him.
Hij gebruikt net dezelfde taktiek die wij tegen hem gebruikten.
I know that tactic.
Die tactiek ken ik.
A wise tactic, my chancellor.
Een wijze tactiek, mijn kanselier.

Tactic number six.
Taktiek nummer zes.
You do not try tactic number 8 on me.
Probeer taktiek nummer acht niet op me uit.
Her new tactic.
Haar nieuwe tactiek.
I invented the tactic number 8.
Ik heb taktiek nummer acht bedacht.
Classic totalitarian tactic.
Klassieke totalitaire tactiek.
Wall and trench block forward tactic.
Muren en greppel taktiek naar voren.
It's their tactic.
Dat is hun tactiek.
That's my tactic.
Dat is mijn taktiek.
Interesting negotiating tactic.
Interessante onderhandelings tactiek.
That was my tactic, too.
Dat was ook mijn tactiek.
Flattery to appease a malignant narcissist- a frivolous tactic.
Vleien om een narcissist tevreden te stellen, frivole tactiek.
This is not a tactic.
Dit is geen tactiek.
So, what should my next tactic be?
Wat moet mijn volgende tactiek zijn?
Different place, same tactic.
Andere plek, zelfde tactiek.
I warned you that tactic would be ineffective.
Ik waarschuwde je dat die tactiek niet zou werken.
It's called a tactic.
Dat heet tactiek.
It could be a scare tactic.
Het kan ook een afschrikkings tactiek zijn.
Change of tactic.
Verandering van tactiek.
Smart tactic.
Slimme tactiek.
I will use my new tactic on you.
Ik zal mijn nieuwe tactiek op je gebruiken.
It's hope as a tactic.
Dat is hoop als tactiek.
This is a tactic of cowards, not that of soldiers.
Dit is een taktiek der lafaards, niet die van soldaten.
Hitting back is a short term tactic, what was your strategy?
Terugslaan is tactisch op korte termijn, wat was jouw strategie?

Results: 398, Time: 0.0491

See also


intimidation tactic
een intimidatie tactiek
effective tactic
een effectieve tactiek de doeltreffende tactiek de effectieve tactiek
tactic number
taktiek nummer
every tactic
elke tactiek gebruiken iedere tactiek
negotiation tactic
een onderhandelingstactiek onderhandelingstechniek onderhandeling tactiek
business tactic
een zakelijke tactiek
one tactic
één tactiek
terror tactic
de terreur tactiek een terreur-tactiek het angst tactiek
favorite tactic
favoriete tactiek
clever tactic
een slimme tactiek slimme tactiek , om
great tactic
goede tactiek
as a tactic
als tactiek
it was a tactic
het was een tactiek
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More