TELLER IN DUTCH

Translation of Teller in Dutch

S Synonyms

Results: 389, Time: 0.0502

Examples of using Teller in a sentence and their translations

I want jax teller and the sons of anarchy.
Ik wil jax teller en de sons of anarchy.
Before amelia started working with teller, she was trapped inside her own mind.
Voordat amelia met teller ging werken, zat ze gevangen in haar eigen hoofd.
Robber takes the teller hostage, uses her as a shield.
Een bankrover gijzelt de kassier, gebruikt haar als schild.
Scott teller, released from santiam six weeks ago, and jamal shutter.
Scott teller, zes weken geleden vrijgelaten uit santiam, en jamal shutter.

Teller told me that he put it into a leather briefcase.
De kassier verteld me dat hij het in een leren koffer deed.
The bank teller swore to it.
De kassier van de bank bezwoer het.
History is all in the mind of the teller.
Het verleden zit in het hoofd van de verteller.
I looked that teller straight in the eye and i said.
Ik keek de caissière recht in de ogen en zei.
John teller was a friend.
John teller was een vriend.
John teller's family was in charming.
John tellers familie was in charming.
I can vouch for the integrity of the tale and the teller, gentlemen.
Ik sta in voor de integriteit van het verhaal en de verteller, heren.
The teller dropped a GPS pack.
De kassier gaf een GPS pak mee.
Jax teller is formidable.
Jax teller is geducht.
The teller suspected of being in collusion in the pan pacific robbery.
De caissière verdacht van de pan pacific-overval.
Get a cell number for gemma teller.
Ik wil gemma tellers mobiele nummer.- waarom?
Teller, it's NAFTA, not NATO.
Teller, het is NAFTA, niet de NAVO.
Trust the tale, agent macgyver, not the teller.
Vertrouw het verhaal, niet de verteller.
He's the teller, frank.
Hij is de kassier, frank.
He scores some cash off of the teller.
Hij krijgt wat contanten van de caissière.
I'm holly teller, nathan teller's sister.
Ik ben holly teller, nathan teller's zus.
They're continuing teller's research.
Ze zetten tellers onderzoek voort.
You know, we know cammy took jax teller's boy.
Weet je, we weten dat cammy jax teller's zoontje heeft ontvoerd.
I will take the teller.
Ik neem de verteller.
And, mr. teller, good luck finding another job.
En mr teller, succes met een andere baan vinden.
Who? from the bank, the teller.
Van de bank, de caissière.
Okay, then after he shot the teller, you shot twice.
OK, dus toen hij de kassier neerschoot, doodde u dubbel?
He pushed her straight into teller's arms.
Hij duwde haar regelrecht in teller's armen.
Where is teller and the Scot?
Waar zijn teller en de schot?
Teller's visitor's badge.
Tellers bezoekerspasje.

Results: 389, Time: 0.0502

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More