A PILLOW IN NEDERLANDS

Vertaling van A Pillow in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0639

een kussen (319) n kussen (11)

Voorbeelden van het gebruik van A Pillow in een zin en hun vertaling

It's a pillow that combs your hair while you sleep.
Het is een kussen, die je haar kamt terwijl je slaapt.
You go in, stuff a pillow over her face and leave.
Hou 'n kussen over haar gezicht en ga weer.
And a pillow.
En een kussen.
You ever wake up with a pillow over your face?
Word jij nooit wakker met 'n kussen op je gezicht?

So in the end... i put a pillow... on his face.
Dus uiteindelijk drukte ik een kussen op z'n gezicht.
You want a pillow or somethin'?
Wil je een kussen of zo?
Anna would you get a pillow and some sheets for Bob?
Anna, haal even 'n kussen en lakens voor bob.
A robe, a pillow. and a gollywog.
Een jas, een kussen en een knuffel.
A penthouse, a night light, and a pillow named shirley.
Een penthouse ,'n nachtlampje en 'n kussen dat shirley heet.
Put a pillow under her lower back.
Leg een kussen onder haar onderrug.
Five hundred bucks for a pillow?
Vijfhonderd dollar voor 'n kussen?
Smothered her with a pillow till she couldn't breathe.
Haar gestikt met een kussen tot ze niet meer kon ademen.
You smell like a pillow.
Je ruikt naar 'n kussen.
I took a pillow, and i suffocated him.
Ik nam een kussen, en ik liet hem stikken.
Okay... professor plum gets into the library with a pillow.
Professor plum deed het in de bibliotheek met 'n kussen.
I have to go scream into a pillow.
Ik moet even gillen in 'n kussen.
I saw henry take a pillow to the den.
Ik zag dat henry een kussen meenam naar de kamer.
I'm going to die in a blazing furnace, and he wants a pillow.
Ik stort brandend ter aarde en hij wil 'n kussen?
Could i get a pillow or something?
Kan ik een kussen of zo krijgen?
I put a pillow in here.
Ik stop hier een kussen in.
It's just a pillow.
Het is maar een kussen.
They think they have Evelyn's head on a pillow.
Ze denken dat ze evelyns hoofd op een kussen hebben.
I suffocated her with a pillow.
Ik verstikte haar met een kussen.
There's a sleeping bag and a pillow.
Hier is een slaapzak en een kussen.
He tried to smother me with a pillow.
Hij probeerde me te smoren met een kussen.
Soft as a pillow.
Zacht als een kussen.
Yeah, and a pillow.
Ja, en een kussen.
Not behind a pillow.
Niet achter een kussen.
My face was buried in a pillow all four years.
Mijn gezicht lag alle vier de jaren in een kussen begraven.
Can i have a pillow, phone book, or something?
Mag ik een kussentje, of een telefoonboek?

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0639

Zie ook


you a pillow
een kussen je
took a pillow
pakte een kussen nam een kussen
a pillow fort
een fort kussens 'n fort gebouwd kussens
a pillow wall
een kussenmuur muur kussens een kussen muur
use a pillow
kussen gebruikt ik zou een kussen gebruiken gebruik een kussen
i put a pillow
ik hield een kussen drukte ik een kussen ik leg een kussen duw ik een kussen ik legde een kussen op
i grabbed a pillow
ik heb een kussen genomen ik pakte een kussen ik nam 'n kussen
a pillow and some
'n kussen en
you like a pillow
je een kussen
a pillow over his face
een kussen op z'n gezicht
smother her with a pillow
verstik haar met een kussen haar vermoorden met een kussen

Woord voor woord vertaling


pillow
- kussen hoofdkussen pillow kussens kussentje

S Synoniemen van "a pillow"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer