ANALYSTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Analysts in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0435

analisten (270) analysten (10) analytici (4) analist (4)

Voorbeelden van het gebruik van Analysts in een zin en hun vertaling

Legal analysts support the claim that there is not enough evidence.
Juridische analisten steunen de bewering dat er niet genoeg bewijs.
Some analysts think so.
Sommige analysten denken van wel.
Two analysts quit.
Twee analisten nemen ontslag.
His parents worked as language analysts for the national security agency.
Biografie ==de ouders van callahan werkten als analytici bij de national security agency.

Good analysts move as fast as the tasking requires.
Goede analisten bewegen snel als de opdracht dat vereist.
Two analysts are confirmed dead.
Bevestiging dat twee analisten dood zijn.
We're not political analysts, mr. wexling.
Wij zijn geen politieke analisten, mr wexling.
They're quantitative analysts.
Het zijn kwantitatieve analisten.
I always fall in love with my analysts.
Ik heb altijd verliefd met mijn analisten.
Well, three teams of analysts say otherwise.
Nou, drie teams met analisten zeggen anders.
Alert all agents and analysts.
Alarmeer alle agenten en analisten.
They grabbed a few analysts, too.
Ze pakten ook een paar analisten.
All evidence was thoroughly reviewed by top defense department analysts.
Al het bewijs werd grondig bekeken door top defensie analisten.
Stocks were relatively flat today, as analysts.
Aandelen waren relatief vlak vandaag, zoals analisten.
Analysts are at your disposal.
Je beschikt over analisten.
He can see patterns other analysts can't.
Hij kan patronen zien die andere analisten niet zien.
Credit rating agencies are not mere financial analysts or investment advisors.
Ratingbureaus zijn niet louter financiële analisten of beleggingsadviseurs.
Blogs by media specialists and analysts in azerbaijan, however, were not convinced.
Weblogs van mediaspecialisten en -analisten in azerbeidzjan waren echter niet overtuigd.
Analysts can't place'em.
Analisten kunnen ze niet plaatsen.
All comm analysts, clone this call and filter it through all our servers.
Alle COMM analisten, kloon dat gesprek en filter het door al onze servers.
The analysts say it was written by someone under considerable stress.
De analisten zeggen dat het is geschreven door iemand onder druk.
The bureau needs analysts that speak this language.
Het bureau heeft analisten nodig die deze taal spreken.
Our analysts see only military age males.
Onze analyse ziet enkel volwassen militairen.
Our analysts at langley, sir.
Onze analisten bij langley, sir.
Analysts attribute the jump to two factors.
Analisten wijdden de stijging aan twee factoren.
What are you doing here? analysts aren't allowed to shoot.
Analisten mogen geen schietoefeningen doen.
Get the analysts on it.
Zet de analisten erop.
Analysts mostly... here to support you and your team.
Vooral analisten. hier om jou en jouw team te ondersteunen.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0435

ZIE OOK

Zie ook


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "analysts"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer