ARAFAT IN NEDERLANDS

Vertaling van Arafat in het Nederlands

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0598

Voorbeelden van het gebruik van Arafat in een zin en hun vertaling

Of course arafat must stop the terrorists.
Natuurlijk moet arafat de tenoristen tegenhouden.
Besides, arafat channelled hundreds of millions into secret accounts.
Trouwens, arafat sluisde honderden miljoenen naar geheime rekeningen.
Of course arafat must stop the terrorists.
Natuurlijk moet arafat de terroristen tegenhouden.
I can see arafat in his grey-green military outfit.
Ik zie arafat in zijn grijsgroene militaire tenue.

Netanyahu and arafat must return to the dialogue.
Netanyahu en arafat moeten terug in de dialoog.
This is yasser arafat and ehud barak at camp david.
Dit zijn yasser arafat en ehud barak in camp david.
Mr arafat cannot deliver.
De heer arafat kan niets waarmaken.
The socialist group had invited mr arafat.
De socialistische fractie had de heer arafat uitgenodigd.
Tonight i interview yasser arafat.
Vanavond intervieuw ik yasser arafat.
At that time, the main terrorist was yasser arafat.
De grootste terrorist heette indertijd yasser arafat.
After ten days we go to the plain of arafat.
Na tien dagen gaan we naar de vlakte van arafat.
Told him he was soft in the arafat interview.
Verteld dat hij soft was in het arafat interview.
July 1994 arrival of chairman arafat and establishment of PA in gaza strip and jericho.
Juli 1994 aankomst van voorzitter arafat en oprichting van de palestijnse autoriteit in de gazastrook en jericho.
The PLO chairman, mr yasser arafat, will visit brussels on 8 and 9 november.
De plo-voorzitter, de heer yasser arafat, zal op 8 en 9 november brussel bezoeken.
He followed yasser arafat to tunis after the PLO was forced to leave lebanon.
Hij volgde yasser arafat naar tunesië, nadat de PLO werd gedwongen libanon te verlaten.
The presidency has also hosted both president arafat and prime minister netanyahu for discussion on progress in the peace process.
Ook heeft het voorzitterschap president arafat en premier netanyahu ontvangen voor besprekingen over de vorderingen in het vredesproces.
We had conversations with foreign minister peres and chairman arafat and other very senior people there.
We hebben gesprekken gevoerd met minister van buitenlandse zaken peres, voorzitter arafat en andere zeer hooggeplaatste personen aldaar.
I will tomorrow be meeting, in luxembourg, the israeli prime minister, and on friday, president arafat.
Morgen ontmoet ik in luxemburg de israëlische premier en vrijdag president arafat.
In this context the council welcomed the speech delivered by president arafat in stockholm on 5 december.
In dit verband verheugde de raad zich over de toespraak die president arafat op 5 december in stockholm heeft gehouden.
The austrian chancellor bruno kreisky was one of the first to urge israeli politicians to start direct talks with arafat.
De oostenrijkse bondskanselier bruno kreisky was een van de eersten die israëlische politici verzocht rechtstreekse gesprekken met arafat te beginnen.
The israeli security cabinet has also decided, in principle, to remove president arafat from the occupied territories.
Het israëlische veiligheidskabinet heeft ook in principe besloten om president arafat uit de bezette gebieden te verwijderen.
The palestinian authority, represented by mr yasser arafat, president of the palestinian authority.
De palestijnse autoriteit, vertegenwoordigd door de heer yasser ARAFAT, president van de palestijnse autoriteit.
More than three months after the funeral of arafat's teenager, alice palmer, asked the grieving parents, to exhume
Meer dan drie maanden na de begrafenis van arafat's teenager, alice palmer, vroegen de rouwende ouders, om het
An arafat, dressed as che guevara and greeted as a Saladin: it breaks my heart.
Een arafat, gekleed als che guevara en die wordt begroet als een saladin: mijn hart breekt.
Farouk kaddoumi is the current fatah chairman, elected to the post soon after arafat's death in 2004.
De huidige vertegenwoordiger van fatah is farouk kaddoumi, die kort na arafats dood werd verkozen.
When you return from arafat, remember god at the sacred place, and remember him as he has guided
Als gij met de sterke schreden den berg arafat afdaalt, gedenkt dan god nabij de heilige plaats en denkt aan
Then when ye hurry from arafat, remember allah near the sacred monument. remember him as he hath guided
Als gij met de sterke schreden den berg arafat afdaalt, gedenkt dan god nabij de heilige plaats en denkt aan
But when you depart from'arafat, remember allah at al- mash'ar al-haram. and remember him, as he has guided
Als gij met de sterke schreden den berg arafat afdaalt, gedenkt dan god nabij de heilige plaats en denkt aan
Moreover, when you return from'arafat, stay at mash'aril-haram(Muzdalifah) and remember allah. and remember him just as he has
Als gij met de sterke schreden den berg arafat afdaalt, gedenkt dan god nabij de heilige plaats en denkt aan

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0598

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer