BROUGHT UP IN NEDERLANDS

Vertaling van Brought Up in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.1077

opgevoed (118) opgegroeid (54) grootgebracht (37) naar boven bracht (4) opgepakt (7) getogen (7) kwam met (3) voorgeleid (4) erbij haalde (2) opgevoed met (3)

Voorbeelden van het gebruik van Brought Up in een zin en hun vertaling

I was brought up in croydon.
Ik werd opgevoed in croydon gebracht.
Two, brought up by the father.
Twee, opgevoed door de vader.
I was brought up in a lodge.
Ik ben opgegroeid in een lodge.
I was brought up by wolves.
Ik ben grootgebracht door wolven.

I got brought up by my mum.
Ik werd opgevoed door mijn moeder.
We weren't brought up in a barn.
We zijn niet opgegroeid in een stal.
I was brought up with cricket in my blood.
Ik werd opgevoed met cricket in mijn bloed.
You were brought up on secrets.
Jij bent opgegroeid met geheimen.
We know she brought up your journal.
We weten dat ze uw krant naar boven bracht.
I was brought up to honour a debt.
Ik ben grootgebracht om mijn schulden te vereffenen.
He was brought up by his father.
Hij is opgevoed door z'n vader.
You could be brought up on assault charges.
Je kunt opgepakt worden wegens aanvalsklachten.
He were brought up with pigs.
Hij is opgegroeid met varkens.
I was brought up to set no faith in finery.
Ik ben grootgebracht met het idee geen vertrouwen in mooie dingen te hebben.
I was brought up there. my aunt lived in london.
Ik ben hier opgegroeid mijn tante woonde in london.
I was born and brought up on the banks of loch morar.
Ik ben geboren en getogen aan de oevers van loch morar.
Abandoned as a child, brought up on the streets"- usual sort of guff.
Achtergelaten als kind, grootgebracht op straat, de gewone zooi.
So, i was brought up in a workhouse.
Dus ik werd opgevoed in een armenhuis.
In'09 he was brought up on charges of smuggling people in from eastern europe.
In 2009 was hij opgepakt voor het smokkelen van mensen uit oost-europa.
It was in india that i was born and brought up.
Ik ben geboren en getogen in india.
I was brought up in germany.
Ik werd opgevoed in duitsland.
Booked vince webb... having him brought up to interview 2, but.
Heeft vince webb opgepakt, hij zit in verhoorkamer twee, maar.
I was brought up with beautiful words.
Ik ben grootgebracht met mooie woorden.
He brought up a very familiar name.
Hij kwam met een zeer bekende naam.
I wasn't brought up in jail.
Ik ben niet opgegroeid in de gevangenis.
You could be brought up on involuntary manslaughter.
Je kan voorgeleid worden voor onvrijwillige doodslag.
We weren't brought up jewish.
We werden niet joods opgevoed.
I was brought up on guinness.
Ik ben grootgebracht met guinness.
I was brought up in an institution.
Ik ben opgegroeid in een tehuis.
She brought up the money.
Ze kwam met het geld.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.1077

Zie ook


not brought up
niet opgevoed
brought up here
hier opgegroeid hierheen bracht er opgevoed getogen hierheen gebracht
i brought up
ik verzamelde ik heb grootgebracht ik heb het ik opgevoed
brought up again
terug naar boven gehaald weer opgegroeid weer opgepakt weer opgerakelde
well brought up
goed opgevoed
brought up all
verzamelde alle
you were brought up
je bent opgegroeid
to be brought up
te worden opgevoed
will be brought up
wordt tot stand gebracht zullen worden opgevoed zullen worden voorgeleid
brought up before us
ons voorgeleid
was brought up right
is goed opgevoed werd goed opgevoed ben goed grootgebracht
would be brought up
sprake zou worden gebracht zoudt opgevoed worden opgevoed zal worden

Woord voor woord vertaling


brought
- bracht heb meegenomen kwam haalde
up
- op omhoog boven er aan
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer