DELIVERY MAN IN NEDERLANDS

Vertaling van Delivery Man in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0478

een bezorger (13)

Voorbeelden van het gebruik van Delivery Man in een zin en hun vertaling

Surprising the wife as a delivery man or a plumber.
Zijn vrouw verrassend als een bezorger of een loodgieter.
Delivery man.
Een bezorger.
Kicked out harold haskins delivery man from meteor meat.
Harold haskins, een bezorger van meteor meat.
I have a delivery man with flowers for you.
Ik heb een bezorger met bloemen voor u.

Something about a delivery man?
Iets met een bezorger?
He's just a delivery man.
Hij is gewoon een bezorger.
Phil I'm a delivery man.
Ik ben een bezorger.
Tonight you are a delivery man.
Vanavond ben je een bezorger.
A delivery man. He's clean.
Een loopjongen, hij is in orde.
Is that the delivery man?
Is dat de pizzakoerier?
Are you the delivery man or her suitor?
Ben je de bezorger of haar aanbidder?
Hi. I'm a delivery man and i have some cream for you.
Ik ben de bezorger en ik heb wat crème voor jou.
Night watchman, delivery man and newsstand.
Nachtwaker, pizzakoerier en bij een kiosk.
Delivery man from the local grocer's.
De bezorger van de kruidenier.
We would have to kill the delivery man.
Dan moet de besteljongen dood.
I asked the delivery man,"What's the bill with the roses?
Ik vroeg de bezorger:' hoeveel kosten die rozen?
A delivery man.
Een pakjesbezorger.
That's my delivery man, Satchel--Satchel gizmo.
Dat is mijn bezorger, satchel gizmo.
Okay, just have your delivery man get those eggs back here ASAP!
Zorg dat uw bezorger die eieren hier terugbrengt en snel.
You wanna be a delivery boy or a delivery man?
Ben je een looojongen of een loooman?
Now you weren't home, so we had to pay the delivery man.
Je was er niet, dus hebben wij de bezorger betaald.
What is his name, this alleged delivery man?
Hoe heet die zogenaamde besteljongen?
It was a typical day for delivery man avery mann until.
Het was een normale dag voor bezorger avery mann, totdat.
I asked the delivery man.
Ik vroeg de bezorger.
I'm your new delivery man. oh, hi.
Ik ben uw nieuwe bezorger.
I wouldn't be surprised if the body belonged to the delivery man.
Het zou me niet verbazen als dat lijk van de bezorger was.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0478

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "delivery man"


allocator

"Delivery man" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer