DEVICE TYPE IN NEDERLANDS

Vertaling van Device Type in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0404

apparaat type (25) apparaattype (3) apparaatstype (3)

Voorbeelden van het gebruik van Device Type in een zin en hun vertaling

Unknown virtual device type'%s.
Onbekend virtueel apparaat type '%s.
Device type'%s'requires a path.
Apparaat type '%s' vereist een pad.
Unknown virtual device type:%s.
Onbekend virtueel apparaattype: %s.
Node device type'%s'cannot be attached to guest.
Node apparaat type'%s' kan niet aangesloten worden op de gast.

Device type is not properly initialised.
Apparaatstype is niet behoorlijk geïnitialiseerd.
Unknown device type%s.
Onbekend apparaattype %s.
This operation is not supported for this device type.
Deze operatie wordt niet ondersteund voor dit apparaatstype.
Device type'%s'cannot be updated.
Apparaattype '%s' kon niet veranderd worden.
Device type field.
Apparaat type veld.
Dump operation is not supported for this device type.
Dump-operatie niet ondersteund voor dit apparaatstype.
Please indicate what watchdog device type and default action should be used.
Geef aan welk bewaker apparaat type en standaard actie gebruikt moet worden.
Unknown input device type'%s.
Onbekend input apparaat type '%s.
Unknown graphics device type'%s.
Onbekend grafisch apparaat type '%s.
Unexpected boot device type%d.
Onverwacht opstart apparaat type %d.
Unsupported device type'%s.
Niet-ondersteund apparaat type '%s.
Disk device type'%s'cannot be hotplugged.
Schijf apparaat type '%s' ondersteunt geen hotplug.
Unsupported disk device type'%s.
Niet-ondersteund schijf apparaat type '%s.
Unsupported character device type'%s.
Niet-ondersteund karakter apparaat type '%s.
Unsupported video device type'%s.
Niet-ondersteund video apparaat type '%s.
Unknown chr device type'%s.
Onbekend chr apparaat type '%s.
Target device type.
Doel apparaat type.
A source path is required for character device type'%s.
Een bron pad is vereist voor het karakter apparaat type '%s.
Missing input device type.
Ontbrekend invoer apparaat type.
Missing graphics device type.
Ontbrekend grafisch apparaat type.
Unexpected chr device type.
Onverwacht chr apparaat type.
Storage device type the pool will represent.
Opslag apparaat type gerepresenteerd door de pool.
Select the device type to filter.
Selecteer apparaattype om te filteren.
Virtual device type must be set in subclass.
Virtueel apparaat type moet ingesteld worden in sub-klasse.
Spicevmc device type only supports virtio.
Spicevm apparaat type ondersteunt alleen virtio.
Unrecognized metadata device type%s.
Niet-herkende metadata bij apparaatstype %s.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0404

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "device type"


type of appliance
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer