FIREPOWER IN NEDERLANDS

Vertaling van Firepower in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.1721

vuurkracht (197) wapens (31)

Voorbeelden van het gebruik van Firepower in een zin en hun vertaling

Bought himself enough firepower to save custer.
Hij kocht genoeg vuurkracht om custer te redden.
Everyone grab as much firepower as you can.
Pak allemaal zoveel wapens als je kan.
You got enough firepower in here to start a war.
Je hebt hier genoeg vuurkracht om een oorlog te beginnen.
I'm talking about firepower.
Vuurkracht, bedoel ik.

He's got firepower, so he's not gonna come easy.
Hij heeft wapens, dus hij werkt niet mee.
Seasoned mercs with enough firepower to retake omaha beach.
Doorgewinterde huursoldaten met voldoende vuurkracht om omaha beach in te nemen.
You sent them enough firepower to stage a small war.
Je gaf ze genoeg wapens voor een kleine oorlog.
Vulture team, focus your firepower on the wave from the north.
Vulture team, richt jullie vuurkracht op de aanvalsgolf vanuit het noorden.
All this firepower, and still no murder weapon.
Al die wapens, en nog steeds geen moordwapen.
I can retrieve all the firepower that we need.
Ik kan alle vuurkracht halen die we nodig hebben.
Some serious firepower.
Echte wapens.
Firepower will be our last resort.
Vuurkracht zal ons laatste redmiddel zijn.
Try to get us some heavier firepower.
Haal ons wat zwaardere wapens.
You got enough firepower to handle anything now.
Je hebt nu genoeg vuurkracht om alles aan te kunnen.
Instead, the law of the strong rules through firepower and oppression.
Daarentegen wordt het recht van de sterkste opgelegd met wapens en onderdrukking.
Yo, this guy was moving major firepower.
Deze kerel verhandelde zware wapens.
I'm not talking about firepower.
Ik praat niet over vuurkracht.
That is some serious firepower.
Dat zijn serieuze wapens.
No, there's nothing military about these guys except their firepower.
Nee, er is niets legerachtigs aan deze jongens, behalve hun vuurkracht.
He's got a lot of firepower.
Hij heeft veel vuurkracht.
A lot of firepower.
Veel wapens.
Some serious firepower.
Zware wapens.
Requesting firepower.
Verzoek om vuurkracht.
That is a lot of firepower.
Dat is veel vuurkracht.
They don't know how much firepower we have or don't have.
Ze weten niet hoeveel wapens we hebben.
For gang members, that's not a lot of firepower.
Voor bendeleden is dat niet veel vuurkracht.
It's simply a matter of firepower.
Het is gewoon een kwestie van wapens.
If this is what you want, i will need firepower.
Als je dit wilt doen, heb ik wapens nodig.
With lots of firepower.
Met veel vuurkracht.
Now, i got some firepower.
Nu heb ik wapens.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.1721

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer