GRAVY IN NEDERLANDS

Vertaling van Gravy in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0912

Voorbeelden van het gebruik van Gravy in een zin en hun vertaling

There will be gravy for everyone.
Er zal jus zijn voor iedereen.
Gravy... in powdered form.
Jus... in poedervorm.
Gravy's good tonight.
De saus is lekker vandaag.
Laughing gravy is a 1931 short film comedy starring laurel and hardy.
Laughing gravy is een amerikaanse komische korte film van laurel& hardy uit 1931.

Mom, this gravy tastes better than God's sweat.
Mam, deze jus smaakt beter dan gods zweet.
The gravy has a skin on it like a sharecropper's neck.
De saus heeft een huidje zoals de nek van een boer.
They use sauce like we use gravy.
Zij gebruiken saus zoals wij gravy.
I will take back the gravy.
Ik neem de saus terug.
Or gravy Thursday!
Of vleessaus donderdag!
Gravy and mash.
Jus en puree.
It's open-faced turkey sandwich with mashed potatoes and gravy.
Een broodje kalkoen met aardappelpuree met vleessaus.
Pass the gravy.
Geef de saus door.
You, heat up some gravy for our guest!
Jij! verwarm wat jus voor onze gast!
Might as well be gravy jones.
Dat kan net zo goed gravy jones zijn.
All right, listen, wavy gravy.
Goed, luister wavy gravy.
Stir that gravy, duchess.
Roer die jus, duchess.
Whoo! pork chops with gravy!
Kotletten met vleessaus!
The gravy boat!
De saus boot!
There's some gravy on the floor.
Er is wat jus op de vloer.
Says here he operates out of the back room of the gravy train.
Hier staat dat hij vanuit de achterkamer van the gravy train werkt.
Whoever delivers gets the gravy.
Wie hem levert krijgt de saus.
Meg's gravy is famous.
Megs jus is beroemd.
Yeah. BOLO came back on simon gravy, our suspected arsonist.
Ja, het opsporingsbevel van simon gravy, onze vermoedelijke brandstichter.
Oh, the body is just the gravy.
Haar lichaam is gewoon de saus.
It's the gravy.
Het is de saus.
I think i saw him in the barn with wavy gravy.
Ik denk dat ik hem in de schuur heb gezien met wavy gravy.
Biscuits and gravy.
Brood en jus.
Oh, billie, could you please pass the gravy?
Billie, kun je de saus doorgeven?
I got a plate of gravy and no macaroni.
Ik heb een bord vol jus en geen macaroni.
This is only good for gravy.
Dit is alleen goed voor de saus.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0912

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer