HE PLAYS IN NEDERLANDS

Vertaling van He Plays in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0701

Voorbeelden van het gebruik van He Plays in een zin en hun vertaling

He plays god, and quite convincingly.
Hij speelt god, en heel overtuigend.
He plays micke.
Hij speelt micke.
He plays them, like a pipe.
Hij bespeelt hen als een orgel.
He plays bridge well. and he's a good pilot.
Hij speelt goed bridge en is een goede piloot.

He plays several instruments and played in different bands in his youth.
Hij speelde verschillende instrumenten tijdens zijn jeugd.
He plays an instrument called cello in Tokyo!
Hij bespeelt een cello in tokyo!
He plays out at hillfair every afternoon with two of his gorillas.
Hij speelt uit bij hillfair elke middag met twee van zijn gorilla's.
He plays the nice guy facetiously.
Hij speelde de vriendelijke kerel in je gezicht.
No. he plays to the crowds with his bleeding heart and grand gestures.
Nee, hij bespeelt het publiek met zijn bloedende hart en grote gebaren.
He plays on the gray side of the valuable-stones market.
Oh excuseer. hij bespeelt de grijze kant van de markt met waardevolle stenen.
He plays the timbal.
Hij speelde timbales.
He plays the bass now.
Hij speelt de bas nu.
He plays favorites.
Hij bespeelt favorieten.
He plays on the fears of the others-- their fears of change.
Hij speelt in op de angsten van anderen-- hun angsten voor verandering.
He plays football.
Hij speelt football.
He plays an instrument, and he loves his mother.
En hij bespeelt 'n instrument en is dol op z'n moeder.
And he plays the spoons.
En hij bespeelt de lepels.
He plays football.
Hij speelt voetbal.
He plays today.
Hij speelt vandaag.
He plays the recorder.
Hij bespeelt de blokfluit.
He plays the drums.
Hij bespeelt de drums.
He plays the bad guy, so i can judge the play.
Hij speelt de schurk, zodat ik het stuk kan beoordelen.
He plays a freakin' flute.
Hij bespeelt een fluit. ja, dean.
He plays bridge. he listens to lite FM.
Hij speelt bridge, luistert naar licht fm-muziek.
He plays hockey like you.
Hij speelt ijshockey, net als jij.
He plays field hockey.
Hij speelt veldhockey.
He plays tennis.
Hij speelt tennis.
So he plays polo.
Hij speelt dus polo.
He plays that other guy.
Hij speelt die andere kerel.
He plays to calm down the demons.
Hij speelt om de demonen te kalmeren.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0701

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer