HERE ALL NIGHT IN NEDERLANDS

Vertaling van Here All Night in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0468

Voorbeelden van het gebruik van Here All Night in een zin en hun vertaling

I'm... I'm here all night.
Wait here all night.
Wacht hier de hele nacht.
You were here all night, mr Fargo?
Was u hier de hele avond, mr fargo.
Man, we're gonna be here all night with you.
Man, we zullen hier de hele nacht met jou zijn.

I will wait here all night if i have to.
Ik wacht hier de ganse nacht als ik moet.
I'm here all night if you need me.
Ik ben hier de hele avond als je me nodig hebt.
I can wait here all night.
Ik kan hier de hele avond op wachten.
Hey, you work here all night or.
Werk je hier de ganse nacht, of.
Thanks.- did you stay here all night?
Ben je hier vannacht gebleven?
I will stay here all night.
Ik blijf hier de hele nacht.
Are you gonna sit here all night?
Ga je hier heel de nacht zitten?
Has natalie been here all night?
Is natalie hier vannacht gebleven?
I'm gonna be here all night.
Ben ik hier de ganse nacht.
We will be here all night.
Dan zitten we hier de hele avond.
No wonder you have been here all night.
Geen wonder dat je hier de hele nacht bent geweest.
I will be here all night.
Dan zit ik hier de hele nacht.
Have you been here all night, mr. Vaziri?
Ben je hier de hele avond geweest, mijnheer vaziri?
I could keep you here all night.
Ik zou je hier heel de nacht kunnen houden.
You gonna stay here all night?
Blijf je hier vannacht?
You have been in here all night.
Was je hier de ganse nacht?
Are you gonna force us to stay here all night?
Ga je ons verplichten hier de ganse nacht te blijven?
Car looks like it could have been here all night.
Het lijkt alsof de auto hier de hele nacht had kunnen zijn.
Gregory's gonna stay here all night.
Gregory blijft hier de hele avond.
Have i been here all night?
Ben ik hier heel de nacht geweest?
Sit down and keep quiet or you will be here all night.
Zitten en mond houden, anders zijn we hier vannacht nog.
Do you want to stay here all night?
Wil je hier de ganse nacht zitten?
Forcing you to stay here all night.
En je dwingt hier heel de nacht te blijven.
I have been here all night.
Ik was hier de hele nacht.
Because you sat here all night.
Omdat je hier de hele avond gezeten hebt.
At this rate, we will be here all night.
Als het zo gaat, zitten we hier vannacht nog.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0468

Woord voor woord vertaling


here
- hier daar is komen zijn
all
- alle allemaal alles
night
- de nacht avond night slapen 's nachts

S Synoniemen van "here all night"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer