HIS EYE IN NEDERLANDS

Vertaling van His Eye in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.066

Voorbeelden van het gebruik van His Eye in een zin en hun vertaling

I will scratch his eye out.
Ik krab zijn oog uit.
His eye did not waver, nor did it stray.
Wendde zijn oog zich niet af, en dwaalde evenmin.
His eye swerved not; nor swept astray.
Zijn blik week noch dwaalde.
Take his eye out.
Haal zijn oog eruit.

Under his eye.
Onder zijn hoede.
His eye swerved not; nor swept astray.
Zijn blik week niet en dwaalde niet.
Somebody's gotta keep his eye on the ball.
Iemand moet zijn aandacht erbij houden.
A wink of his eye, and a twist of his head.
Een knipoog van zijn oog en een draai van zijn hoofd.
Something about that look in his eye when he talked about that elvis shit.
Iets in zijn blik toen hij over elvis sprak.
Well, under his eye, guardian blaine.
Wel, onder zijn hoede, bewaker blaine.
By the look in his eye, i believed him.
Met die blik in zijn ogen, geloofde ik hem.
We saw the look in his eye.
Je zag het aan zijn blik.
Hey. under his eye.
Hallo... onder zijn hoede.
They cut out his eye.
Ze hebben zijn oog eruit gehaald.
By the look in his eye he didn't have an intention to.
Door de blik in zijn ogen had hij niet het voornemen om.
His eye.
He means his eye is stuck.
Hij bedoelt dat zijn oog vast zit.
Blessed day, under his eye.
Gezegende dag, onder zijn hoede.
I liked his eye.
Ik vond z'n oog leuk.
Does he get that look in his eye when he's with you?
Krijgt hij die blik in zijn ogen als hij bij je is?
His eye was cut in half.
Zijn oog is doormidden gesneden.
And then one of his eye was open.
En een van z'n ogen was open.
It was in his eye, in his heart, and in his mind.
Het zat in zijn ogen, in zijn hart, en in zijn hoofd.
Then his eye got damaged.
Toen raakte z'n oog beschadigd.
Notice the primitive rage in his eye, the uncontrolled brutality?
Zie die primitieve woede in z'n ogen, die brute woestheid.
Look at his eye in that recent picture.
Kijk naar zijn oog in die recente foto.
If his eye is affected, then all of him is affected.
Als z'n oog is geraakt, dan is hij helemaal geraakt.
He had an evil glint in his eye and a hook for a hand!
Hij had een kwade blik in z'n ogen en een haak als hand.
Looks like his eye was ripped out.
Zijn oog lijkt eruit gerukt.
I saw murder in his eye.
Ik zag moord in zijn ogen.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.066

Woord voor woord vertaling


his
- zijn z'n zijne is
eye
- oog eye de gaten gezien kijk
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer