KILOGRAM IN NEDERLANDS

Vertaling van Kilogram in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0454

Voorbeelden van het gebruik van Kilogram in een zin en hun vertaling

Mg per kilogram body weight for patients receiving regular blood transfusions.
Mg per kilogram lichaamsgewicht voor patiënten die regelmatig bloedtransfusies krijgen.
ECU 0,8 per kilogram live weight for cows.
Ecu per kg levend gewicht voor koeien.
The maximum daily dose should not exceed 15 mg per kilogram body weight.
De maximale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 15 mg per kilogram lichaamsgewicht.
ECU 0,9 per kilogram live weight for other animals.
Ecu per kg levend gewicht voor andere dieren.

Eventually he stole a kilogram and a half of 90% of highly enriched uranium.
Uiteindelijk stal hij anderhalf kilo van 90% verrijkt uranium.
Mg per kg mg for each kilogram of the infant's body weight.
Mg per kg mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van de baby.
Weight 56 kilogram, blood group o positive.
Gewicht56 kilo, bloedgroep o positief.
Mg per kilogram bodyweight twice a day for up to two weeks.
Mg per kg lichaamsgewicht tweemaal daags gedurende maximaal twee weken.
The recommended daily dose is 0.34 ml per kilogram body weight.
De aanbevolen dagelijkse dosis bedraagt 0,34 ml per kilogram lichaamsgewicht.
The recommended dose is 1 mg per kilogram bodyweight.
De aanbevolen dosis is 1 mg per kilo lichaamsgewicht.
The recommended dose is 0.05 mg per kilogram body weight once a day.
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 0,05 mg per kilogram lichaamsgewicht.
Country products amount of taric manufactured by duty additional ecu per code kilogram.
Land produkten vervaardigd recht aanvullende door:( in ecu per kg) taric-code.
The recommended dose is 0.2 ml per kilogram body weight.
De aanbevolen dosis bedraagt 0,2 ml per kilogram lichaamsgewicht.
And we also have a bunch of 1 kilogram masses.
En we hebben ook een heleboel gewichten van 1 kilo.
The female produces up to 30,000 eggs per kilogram of body weight.
Een wijfje legt tot 30.000 eieren per kg lichaamsgewicht.
The recommended dose is 20 mg 5-ALA hcl per kilogram body weight.
De aanbevolen dosis is 20 mg 5-ALA hcl per kilogram lichaamsgewicht.
The usual dose is 20 mg per kilogram body weight.
De gebruikelijke dosis is 20 mg per kg lichaamsgewicht.
The recommended initial dose is 200 u per kilogram bodyweight, given by injection.
De aanbevolen initiële dosis is 200 e per kilogram lichaamsgewicht, toegediend via injectie.
The recommended starting dose of MIRCERA is 0.6 micrograms for every kilogram of your body weight.
De aanbevolen aanvangsdosering MIRCERA is 0,6 microgram per kg lichaamsgewicht.
The usual dose is 20 mg 5-ALA hcl per kilogram body weight.
De gebruikelijke dosis is 20 mg 5-ALA hcl per kilogram lichaamsgewicht.
The recommended dosage is 20 mg 5-aminolevulinic acid hydrochloride per kilogram body weight.
De aanbevolen dosering is 20 mg 5-aminolevulinezuur hydrochloride per kilogram lichaamsgewicht.
Installations using nuclear material in quantities exceeding one effective kilogram.
INSTALLATIES WAARIN HOEVEELHEDEN VAN MEER DAN ÉÉN KILOGRAM EFFECTIEF KERNTECHNISCH MATERIAAL WORDEN GEBRUIKT.
Had to adjust the kilogram.
Ik moest de kilo aanpassen.
A kilogram is about 2 pounds.
Een kilogram is ongeveer 2 pond.
The minium net weight of each sample to be examined shall be one kilogram.
Het nettogewicht van ieder te onderzoeken steekproefmonster moet ten minste één kilogram bedragen.
The best-known SI units are the metre, the kilogram and the second.
De bekendste si-eenheden zijn de meter, de kilogram en de seconde.
The best-known SI units are the metre, the kilogram and the second.
De meest bekende si-eenheden zijn de meter, de kilogram en de seconde.
The dose is 5 mg per kilogram for the other diseases.
Voor andere ziekten is de dosis 5 mg/kg lichaamsgewicht.
The dose is 5 mg per kilogram for the other diseases.
Voor de andere ziekten is de dosis 5 mg per kilogram lichaamsgewicht.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0454

SYNONIEMEN

S Synoniemen van "kilogram"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer