LASAGNA IN NEDERLANDS

Vertaling van Lasagna in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0328

lasagne (167) de lasagna (8)

Voorbeelden van het gebruik van Lasagna in een zin en hun vertaling

Lasagna... my mother's recipe.
Lasagne, mijn moeders recept.
You have been eating my lasagna for 11 years.
Jij eet mijn lasagne al elf jaar lang!
They're not even touching the lasagna.
Ze raken de lasagna niet aan.
There's lasagna in the fridge, and i have cinemax.
Er staat lasagne in de vriezer, en ik heb kanaal.

The lasagna looks amazing, by the way.
De lasagna ziet er verukkelijk uit, tussen haakjes.
There's lasagna in the freezer.
Er ligt lasagne in de vriezer.
Lasagna looks great.
De lasagna ziet er goed uit.
Best lasagna i ever had.
Beste lasagne die ik ooit had.
I'm talking someplace classy, someplace like lasagna farm.
Ik heb het over iets met klasse een plaats zoals de lasagna farm.
There's lasagna in the fridge.
Er staat lasagne in de koelkast.
All right, i will have the lasagna.
Oké, voor mij de lasagna.
Reheated lasagna, baby.
Opgewarmde lasagne, schat.
Ah. so can i help with the lasagna?
Kan ik je helpen met de lasagna?
I was going for lasagna.
Ik ging voor de lasagna.
They're making lasagna at your apartment.
Ze maken lasagne in jouw appartement.
I bet they have breadfruit and lasagna.
Ik wed dat ze hebben broodvruchtbomen en lasagne.
Or strawberry jelly and lasagna.
Of aardbeienjam en lasagne.
Eat some three-day-old lasagna.
Eet wat drie dagen oude lasagne.
Stop making lasagna.
Stoppen met het maken lasagne.
I do love lasagna.
Ik hou wel van lasagne.
Nobody would believe it if you told them my lasagna was frozen.
Niemand zou het geloven als je ze vertelt dat mijn lasagne bevroren was.
She had eggplant lasagna.
Zij had aubergine lasagne.
No, i have probably eaten my last lasagna.
Nee...ik heb waarschijnlijk mijn laatste lasagne gegeten.
I never thought Granny's lasagna could taste so good.
Ik had nooit gedacht dat granny's lasagne zo goed kon smaken.
She was always bringing dr. rudnick lasagna, baked stuff.
Ze bracht dr rudnick altijd eigengebakken lasagne.
I hope you're in the mood for blackened lasagna.
Ik hoop dat je in de stemming bent voor zwart lasagne.
I made that lasagna for your father on our first anniversary.
Ik heb die lasagne gemaakt voor jouw vader op onze eerste verjaardag.
I brought you more lasagna, cousin.
Ik heb nog meer lasagna voor je, neef.
Want to make lasagna for me?
Je wilt lasagne maken voor mij?
So the lasagna was a peace offering?
Dus de lasagne is een vredesoffer?

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0328

Zie ook


some lasagna
wat lasagne
veggie lasagna
vegetarische lasagne
vegetarian lasagna
vegetarische lasagne
famous lasagna
beroemde lasagne
great lasagna
heerlijke lasagna een geweldige lasagna geweldige lasagne
special lasagna
speciale lasagne
lasagna night
lasagna avond de avond de lasagne
vegetable lasagna
vegetarische lasagne
had lasagna
had lasagne hebben lasagna gegeten heeft lasagne gegeten
loves lasagna
houdt van lasagne van lasagna houdt dol op lasagne
lasagna farm
lasagna farm
spinach lasagna
spinazielasagne spinazi lasagna een spinazie lasagne
eating lasagna
eten lasagne

S Synoniemen van "lasagna"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer