MAYER IN NEDERLANDS

Vertaling van Mayer in het Nederlands

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0442

mayer (374) mayer's (7)

Voorbeelden van het gebruik van Mayer in een zin en hun vertaling

I see louise mayer for the classy, big-budget musical, dream alley.
Ik zie louise mayer voor de sjieke musical met een groot budget, 'droomsteeg.
Louise mayer in dream alley.
Louise mayer in 'droomsteeg.
So where's mayer's big winner?
Waar is mayer's grote winnaar?
Senator mayer was killed with a UMP 40 submachine gun.
Senator mayer is vermoord met eenUMP 40 machinegeweer.

Senator mayer's chief of staff- where is he?
Senator mayer's persoonlijke assistent, waar is hij?
He went to mayer to get the evidence to prove it.
Hij ging naar mayer om bewijs te halen om dat te bewijzen.
I took over mayer's racket and it's failing.
Ik nam mayer's handel over en het wordt niets.
And what turns up is bud mayer's body.
En wat opduikt is bud mayer's lichaam.
Mayer is apoplectic.
Mayer is beroerd.
John mayer, john legend.
John mayer, john legend.
He had a drink with mr. mayer.
Hij dronk wat met mr mayer.
I would still be dating john mayer.
Ik zou nog steeds uit john mayer.
Bauer murdered senator mayer.
Bauer vermoordde senator mayer.
Sir, it's senator mayer.
Meneer, het is senator mayer.
A good race, mayer.
Een goed ras, mayer.
Well, call john mayer.
Bel dan john mayer.
Morning, mayer.
Morgen, mayer.
Yeah, i know about karl mayer.
Ja, ik weet het van karl mayer.
More people want to meet bill gates or marissa mayer than vice versa.
Méér mensen willen bill gates of marissa mayer ontmoeten dan omgekeerd.
Remember, you're cooking that oscar mayer thingy.
Vergeet niet, je kookt dat oscar mayer thingy.
Thank you, officer mayer.
Bedankt, agent mayer.
Believe me, mr. mayer.
Geloof me, mr. mayer.
Detective Ridley? my name is susan mayer.
Detective ridley, mijn naam is susan mayer.
CLOSING UP THE FORUM francis mayer, EIB vice-president.
SLUITING VAN HET FORUM francis MAYER, vice­president van de EIB.
Mr mayer for group i.
MAYER voor groepi.
Mr martin mayer.
De heer MAYER.
An oscar mayer wiener!
Oscar meyer worstje ben.
Toni her name is susan mayer. She's never hiked before.
Ze heet susan mayers, en ze heeft nog nooit gewandeld.
I send arnold mayer's wife money all the time.
Ik stuur arnold mayers vrouw voortdurend geld.
Mayer's work would have changed history.
Door mayer is de geschiedenis veranderd.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0442

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer