MEANS NOTHING IN NEDERLANDS

Vertaling van Means Nothing in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.093

betekent niets (224) zegt niets (14) betekend niets (15) geen betekenis (6) niets betekend (6) betekenen niets (5)

Voorbeelden van het gebruik van Means Nothing in een zin en hun vertaling

Time means nothing to me.
Tijd betekent niets voor me.
That means nothing with a room that small.
Dat zegt niets. de kamer was klein, het was donker.
Ouessem means nothing to me.
Ouesso, betekent niets voor me.
It means nothing.
Dit zegt niets.

Mr. chandler means nothing to me.
Mr chandler betekent niets voor mij.
Which means nothing inside here.
Wat hierbinnen geen betekenis heeft.
This means nothing.
Dit betekend niets.
Armel's peace of mind means nothing to us.
Armel's gemoedsrust heeft geen betekenis voor ons.
This empire means nothing to him.
Dit imperium betekent niets voor hem.
That means nothing, pedro.
Dat zegt niets, pedro.
To be a viking prince means nothing here.
Een viking prins zijn heeft hier geen betekenis.
Humanity means nothing when you don't have anyone to care about, stefan.
Menselijkheid betekent niets als je niemand hebt om om te geven, stefan.
Okay, well, that means nothing.
Dat zegt niets.
Because she means nothing to me.
Omdat ze niets betekend voor mij.
She means nothing to him.
Ze betekend niets voor hem.
Sutton means nothing to me.
Sutton betekend niets voor mij.
Facts mean nothing to you. evidence means nothing.
Feiten en bewijs betekenen niets voor je.
It means nothing.
Dat zegt niets.
I have learned that accusing you of things means nothing.
Dat jou ergens van beschuldigen niets betekend.
Death means nothing to them.
De dood betekent niets voor hen.
I have life... and it means nothing to me.
Ik leef... en het heeft geen betekenis voor me.
That watch means nothing to me.
Dat horloge betekend niets voor me.
Gossip means nothing to me.
Roddels betekenen niets voor me.
Without that past, our future means nothing.
Zonder dat verleden heeft onze toekomst geen betekenis.
You act like that means nothing.
Je doet alsof dat niets betekend.
That means nothing.
Dat zegt niets.
It means nothing to you?
Het betekent niets voor je?
Which means nothing.
Dat zegt niets.
Your word means nothing to him.
Jouw beloftes betekenen niets voor hem.
Killing means nothing to him.
Moorden betekent niets voor hem.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.093

Woord voor woord vertaling


means
- betekent middel bedoelt wil zeggen verstaan
nothing
- niets niks
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer