MORTY IN NEDERLANDS

Vertaling van Morty in het Nederlands

Uitslagen: 396, Tijd: 0.035

morty (371) morty's (14)

Voorbeelden van het gebruik van Morty in een zin en hun vertaling

Morty, have you seen my mom?
Morty, heb je mijn moeder gezien?
Jed bynum, morty bumbel, ross anderson.
Jed bynum, morty bumbel, ross anderson.
Morty's snake charmer pills should be working by now.
Morty's slangenbezweerderspillen zouden nu moeten werken.
Morty can't hurt me.
Morty kan mij niets doen.

I'm morty's math teacher.
Ik ben morty's wiskunde leraar.
Morty... please. not again.
Morty alsjeblieft, niet weer.
Morty's electronics will be under my control.
Ik ga morty's electronics leiden.
Morty, you can't wear this.
Morty, je kunt dit niet dragen.
Cop bar called morty's.
Waar?- een agentenbar, genaamd morty's.
Morty, good morning.
Morty, goedemorgen.
Maybe we should go to morty's.
Kom, we gaan naar morty's.
Morty, that's exactly correct!
Morty, dat is precies goed!
This one's wrapped up neat and clean because we did it morty style.
Dit hebben we netjes aangepakt op morty's manier. oh! helden.
Rudy's the guy buying morty's raincoats.
Hij koopt morty's regenjassen.
Morty, that's not class.
Morty, dat is geen wiskundeles.
Morty, keep your hands off your ding-dong!
Morty, hou je handen van je piemel!
Morty, relax.
Morty, ontspan.
God, morty, what a boring start to an adventure.
God, morty, wat een saai begin van een avontuur.
And now, direct from las vegas, here's morty and Billy!
En nu, direkt uit las vegas... hier zijn morty en billy!
You got to trust me, morty.
J-j-j-j-je moet me geloven, morty.
Zigerion scammers, morty.
Zigeriaanse oplichters, morty.
Look around you, morty.
Kijk om je heen, morty.
Out of the simulation, morty.
De simulatie uit, morty.
Grab as many processors as you can carry, morty.
Pak zoveel processors als je kunt dragen, morty.
I really appreciate you, morty.
Ik waardeer je echt, morty.
Good work, morty.
Goed gedaan, morty.
I don't know, morty.
Ik weet het niet, morty.
Morty, put the seat down! i almost fell in!
Marty, leg de bril neer. lk viel er bijna in.
Oh, morty. did you hear that?
O, marty, heb je dat gehoord?
Morty, we're not waiting for halftime.
Marty, we wachten niet op de rust.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.035

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer