ORSON IN NEDERLANDS

Vertaling van Orson in het Nederlands

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0373

Voorbeelden van het gebruik van Orson in een zin en hun vertaling

Orson packed his bags.
Orson pakte zijn koffers.
Orson, don't we have plans?
Orson, hebben we geen plannen?
Orson did not kill alma.
Orson heeft alma niet vermoord.
Orson, how are cornnuts urgent?
Orson, hoe kunnen pinda's nu dringend zijn?

Orson, you're coming with us.
Orson, je gaat met ons mee.
Orson, we got him!
Orson, we hebben hem.
Orson welles says it to joan fontaine. joan fontaine.
Orson welles zei dat tegen joan fontaine.
But it was orson who came to her rescue.
Maar het was orson die haar ter hulp kwam.
Orson fall down?
Orson naar beneden gevallen?
Orson, would you please excuse us?
Orson, wil je ons alsjeblieft even excuseren?
Orson told me about sam.
Orson vertelde me het van sam.
Robin, this is carlos, tom, roy, and orson.
Robin, dit zijn carlos, tom, roy en orson.
I had to pick up some lumber to build that ramp for orson.
Ik moest wat hout oppikken om die loopplank te bouwen voor orson.
So, uh, when's orson coming home?
En, eh, wanneer komt orson thuis?
It's not about me, and it's not about orson.
Het gaat niet om mij en het gaat niet om orson.
Yeah, orson welles.
Mja, orson welles.
So now that bree was suffering, orson intended to care for her.
En nu bree pijn leed, wou orson voor haar zorgen.
Don't worry, orson.
Maak je geen zorgen, orson.
Oh, brilliant idea, orson.
Oh, dat is een briljant idee, orson.
Orson's feelings for her would grow as well.
Orson's gevoelens voor haar ook groter zouden worden.
Orson's blackmailing me to stay with him.
Orson's chanteert me om bij hem te blijven.
Orson's secret came out.
Orsons geheim kwam uit.
Orson's car is still parked at my house.
Orsons wagen staat nog voor mijn huis.
Orson's wife, alma, disappeared.
Orsons vrouw alma verdween.
That Angelina? she killed orson's brothers?
Heeft zij de orson broeders vermoord?
Orson's first wife.
Orsons eerste vrouw.
She may love the orson she knows.
Ze houdt vast wel van de orson die ze nu kent.
Yeah, it was an orson welles radio play of war of the worlds.
Het was een orson welles radio toneel... van war of the worlds.
And orson's mother shared some family secrets that bree would later discover.
En orsons moeder deelde een paar familiegeheimen die bree... later zou ontdekken.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0373

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer