OUR REPORT IN NEDERLANDS

Vertaling van Our Report in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0481

Voorbeelden van het gebruik van Our Report in een zin en hun vertaling

We refer to it in our report and in our resolution.
We noemen dat in ons verslag en in onze resolutie.
Just use our report, there is everything.
Gebruik gewoon ons rapport, daar staat alles in.
Our report is just the start.
Ons verslag is slechts een begin.
We chose to divide our report into two parts.
We hebben ervoor gekozen ons verslag in twee delen op te delen.

Will this affect our report card?
Zal dit ons rapport beïnvloeden?
I think it should be incorporated in our report.
Dit moet in ons rapport worden opgenomen.
We didn't say he could use our report for this.
We zeiden niet dat hij ons verslag kon gebruiken hiervoor.
Finally, our report card would show a pupil which is lacking ambition.
Tot slot zou ons rapport laten zien dat deze leerling te weinig ambitie heeft.
We will keep your name out of our report.
We houden uw naam uit ons verslag.
What should our report card look like?
Hoe moet ons rapport er uit zien?
That's not in our report.
Dat staat niet in ons verslag.
Here's our report.
Dit is ons verslag.
You will be receiving our report in about a month.
U krijgt ons rapport over een maand.
Our report leaves no doubt as to his lucidity.
Ons rapport laat geen twijfel bestaan over zijn lucidititeit.
We have included this date in our report.
We hebben deze datum opgenomen in ons verslag.
Our report states that she was alone.
Ons rapport stelt dat ze alleen was.
We shall vote on our report tomorrow.
Wij zullen morgen over ons verslag stemmen.
Here is our report.
Hier is ons verslag.
I got our report card back from the maybe baby people!
Ik heb ons rapport terug van de proefbaby-mensen.
Our report is due tomorrow and he hasn't even started it.
Ons rapport moet morgen af zijn en hij is nog niet eens begonnen.
I welcome the large consensus in this house on our report.
Ik ben blij over de grote consensus in dit parlement over ons verslag.
I can't help that, it was in our report.
Daar kan ik niks aan doen. 't stond wel in ons rapport.
One-pp wants our report tonight.
Het hoofdbureau wil ons verslag vanavond.
This is why the political criteria are now central in our report.
Daarom staan de politieke criteria nu centraal in ons verslag.
Listen, tuan, we're going to be sending our report soon.
Luister tuan, we zullen zeer binnenkort ons rapport insturen.
Here are copies of our report.
Hier zijn kopieën van ons rapport.
Well, that's not gonna look good on our report.
Dat staat niet goed in ons rapport.
We need a simpler story for our report.
Een simpel verhaal voor in ons rapport.
She was alone according to our report.
Ze was volgens ons rapport alleen.
I will tell you what we need to finish our report.
Ik zal je zeggen wat we nodig hebben om ons rapport af te sluiten.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0481

Woord voor woord vertaling


our
- onze ons onzen onzer
report
- verslag rapport melden aangeven report
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer