POLYETHYLENE IN NEDERLANDS

Vertaling van Polyethylene in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0528

polyethyleen (323) polyetheen (6) polytheen (5) poly­ethyleen (3) polyethylene (3)

Voorbeelden van het gebruik van Polyethylene in een zin en hun vertaling

Polyethylene tere phthalate.
Polyethyleen terfaltaan.
Trace amounts of linear low-density polyethylene.
Spoorvorming van polyethyleen met lineaire lage dichtheid.
It's polyethylene,.., four-mils thick.
Het is polyethyleen, 4 millimeter dik.
Plasticised hydrocarbon gel 5% polyethylene in 95% mineral oil.
Geplasticeerde hydrocarbon-gel 5% polyethyleen in 95% minerale olie.

Vial polyethylene terephthalate PET.
Flacon polyethyleen terefthalaat PET.
Polyethylene pipe joints.
Polyethyleen pijpverbindingen.
Polyethylene pipes.
Polyethyleen pijpen.
Polyethylene tubes.
Polyethyleen buizen.
Polyethylene(PET) bottles with rubber stoppers and aluminium caps.
Polyethyleen( PET) flessen afgesloten met een rubberen stop en een aluminium dop.
Polyethylene terepphthalate(PET) vials, with rubber stopper and aluminium cap.
Polyethyleen terefthalaat( PET) flacons met rubberstop en aluminium cap.
Bags, sachets and similar articles, of polyethylene.
Zakken, zakjes en dergelijke artikelen, van polyethyleen.
No incompatibilities between herceptin and polyvinylchloride, polyethylene or polypropylene bags have been observed.
Er zijn geen onverenigbaarheden waargenomen tussen herceptin en polyvinylchloride. polyethyleen of polypropyleen infusiezakken.
Sachet nylon/alu/copoly mer of polyethylene and polymethacrylic acid.
Sachet nylon/alu/co- polymeer van polyethyleen en polymethacrylzuur.
Clear low density polyethylene bottle-syringe adapter.
Helder low density polyethyleen hulpstuk.
Ah, behold the power of non-biodegradable polyethylene.
Ah, zie hier de kracht van niet biologisch afbreekbaar polyethyleen.
It was found in clear polyethylene.
Het werd gevonden in helder polyethyleen.
Her clothes are made of polyethylene terephthalate.
Haar kleren zijn gemaakt van polyethyleen tereftalaat.
Bottle polyethylene terephthalate.
Fles polyethyleen- tereftalaat.
Bottle(polyethylene naphthalate) with quik-fil(II) closure.
Honden inhalatiegebruik fles( polyetyleen-naftalaat) met" quik-fil"-sluitingII.
Polyethylene glycol's not gonna burn enough to do anything.
Poly-ethyleen glycol zal niet snel genoeg branden om ook maar iets te doen.
Ml, low density polyethylene ampoule.
Ml, ampul van polyethyleen met lage dichtheid.
Fluorinated high density polyethylene(HDPE) bottles with a polypropylene cap.
Gefluoriseerde high density polythyl( HDPE) flessen met een polypropyleen dop.
Polyethylene 8.5 mg/ g lined paper bags.
Met polyethyleen 8,5 mg/g gevoerde papieren zakken.
Polyethylene plastic is hard as hell to affix to metal.
Plastic van polyethyleen is verschrikkelijk moeilijk om aan metaal te laten hechten.
Polypropylene polyethylene lined PVC polyurethane.
Polypropyleen met polyethyleen beklede PVC polyurethaan.
Polyethylene(PEHD) bottle unit dose blister.
Tablettencontainer van HD( hoge densiteit) polyethyleen unit dose blister.
High density polyethylene(HDPE) bottle with a child-resistant polypropylene closure.
Fles van polyethyleen met hoge dichtheid( HDPE) die wordt gesloten met een kindveilige polypropyleen dop.
The material came from a polyethylene sponge-- synthetic, like this one.
Het materiaal komt van een polyethyleen spons synthetisch dus, zoals deze.
Ml solution in a polyethylene squeeze bottle with a dropper-tip and a polyethylene screw cap.
Ml oplossing in een polyethyleen knijpfles met een druppeltip en een polyethyleen schroefdop.
Bags, sachets and similar anieles, of polyethylene.
Zakken, zakjes en dergelijke artikelen, van pokethvleen.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0528

S Synoniemen van "polyethylene"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer