SALINE IN NEDERLANDS

Vertaling van Saline in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.05

zoutoplossing (182) zout (33) zoute (6) fysiologische (4) saline (38)

Voorbeelden van het gebruik van Saline in een zin en hun vertaling

Bolus a liter of warm saline and call respiratory for a vent.
Bolus: een liter warme zoutoplossing. en vraag om een beademingsmachine.
Saline, fish scales, and rusty tin.
Zout, visschubben en roestige tin.
Saline or silicone?
Zoutoplossing of siliconen?
And then replacing it with saline so nobody notices.
En vervangt het met zout zodat niemand het merkt.

Saline solution and 100 milligrams of flumadine.
Saline oplossing 100 milligram flumadine.
More saline, wilson.
Meer zoutoplossing, wilson.
How much saline has she had?
Hoeveel zout heeft ze?
Bags of saline in flight.
Tassen met saline tijdens vlucht.
The saline fluid is their circuitry.
Dat zoute water is hun circuit.
Saline flush and 0 silk.
Zoutoplossing, spoelen en hechtzijde.
We bolused 2 liters of saline. He's lost a buttload of blood.
We gaven twee liter zout, hij verloor enorm veel bloed.
Saline solutions.
Zoute oplossingen.
Give him saline. i will be right in.
Geef hem saline, ik kom zo.
Check that ligature with saline for leaks, everett.
Controleer de ligatuur met zoutoplossing op lekken, everett.
Let's move on saline, stabilize the heart.
Laten we voortmaken. saline, stabiliseer het hart.
IV of saline, O-215 liters, vitals stable.
Infuus met zout, 15 liter zuurstof.
Saline and sterile towels.
Zoutoplossing en steriele doeken.
I need saline and a pressure dressing.
Ik heb zoutoplossing nodig, en een drukverband.
I come back through saline county and i think to myself.
Ik kwam terug via saline county en... ik dacht.
Give me two liters of saline, wide open.
Geef twee liter zout, wijd open.
Four liters of saline are in.
Vier liter zoutoplossing zijn binnen.
Saline and a mg of atropine.
Saline en een milligram atropine.
She needs saline, blood, antibiotics and a surgeon.
Ze heeft zout, bloed, antibiotica en een chirurg nodig.
Saline is cheap.
Saline is goedkoop.
Indicator mixed with saline. turns red in the stomach acid.
Deze indicator vermengd met zout wordt rood door maagzuur.
Get it debrided and in saline gauze quickly.
Laat het reinigen in zoutoplossing en gaas snel.
A mixture of saline and polysorbate 80.
Een mengeling van saline en polysorbaat 80.
Four units of o-negative blood, ivs, saline.
Vier zakken o-negatief, infusen en zout.
Give him another liter of saline.
Geef hem nog een liter zoutoplossing.
Two large-bore IV's, a liter of saline.
Twee infuuslijnen met zout.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.05

Zie ook


hypertonic saline
hypertonisch zout
cold saline
koude zoutoplossing
sterile saline
een steriele zoutoplossing de steriele zoutoplossing
saline minibag
zoutoplossing in een mini-infuuszak
saline control
met de fysiologische zout controlegroep onder controle met fysiologische zoutoplossing
saline concentration
zoutconcentratie een saline concentratie
need saline
hebben zoutoplossing nodig
with saline solution
met een zoutoplossing
physiological saline solution
fysiologische zoutoplossing
in saline solution
met een zoutoplossing met zoutoploseing met fysiologische zoutoplossing in een zoutoplossing
bolus of saline
een zoutoplossing een bolus zout cc zoutoplossing
intravenous saline or bronchodilators
intraveneuze zoutoplossing of bronchodilatoren
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer