SCRUB IN NEDERLANDS

Vertaling van Scrub in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.1167

Voorbeelden van het gebruik van Scrub in een zin en hun vertaling

Bridget, scrub that dish!
Bridget, schrobben dat gerecht!
Would you scrub yourself and make yourself clean.
Wil je jezelf wassen en schoonmaken?
The orphans scrub the floors.
De wezen schrobben de vloeren.
Scrub till you bleed, is that the plan?
Schrobben tot je bloedt, is dat de bedoeling?

I used the dead sea scrub; just like you asked me to.
Ik gebruikte de dode zee scrub, net zoals je vroeg.
Go scrub your face, and i will heat up some oatmeal.
Ga je gezicht wassen. ik warm de havermout op.
And plunge and scrub and lift.
Soppen en boenen en omhooghouden.
She can scrub the floor at my house any time she wants.
Ze kan schrobben de vloer bij mij thuis elke keer dat ze wil.
Scrub vigorously and rinse your eyes.
Scrub krachtig en spoel uw ogen.
Why don't you scrub in and join us?
Wil jij je wassen en meedoen?
Scrub or rub"?
Schrobben of wrijver?
Rub and scrub... till my hands tire.
Wrijven en boenen... tot mijn handen moe zijn.
Just desert scrub and empty road, welcome to the australian outback.
Woestijn, struikgewas en een lege weg. welkom in de australische outback.
Tom likes to start his day with a full-body loofah salt scrub.
Tom vindt het lekker om de dag te beginnen met een loofah zout scrub.
Torres, you go scrub.
Torres, jij kan je gaan wassen.
And the occasional body scrub.
En af en toe een body scrub.
I haven't had to scrub a toilet yet.
Ik heb nog geen enkel toilet hoeven schoon te maken.
I will scrub your back.
Ik zal je rug wassen.
Or did you have to scrub really, really hard?
Of moest je echt hard boenen?
Or you can scrub in with me on a massive cardiac myxoma.
Of je kunt schrobben met mij in een massale cardiale myxoma.
They are typically found in open woodland, scrub and gardens.
Snijdervogels zijn meestal te vinden in open bossen, struikgewas en tuinen.
Billy mays here for mega scrub cleanser.
Billy mays is hier voor mega scrub verschoner.
You did your best to scrub everything down.
Je deed je best om alles schoon te maken.
The rainforests shrank and were replaced by scrub and open grassland.
De regenwouden krompen en werden vervangen door struikgewas en open grasland.
Laughs- got to scrub.
Moet wassen.
I will come in tomorrow... clear everything out, and give them a good scrub.
Ik wil morgen... alles leeghalen en goed poetsen.
And it cleans for months. never scrub your toilet again.
I en het blijft maanden schoon, nooit meer je toilet boenen.
Scrub that, uh.
Daar schrobben, uh.
And i can't ever rip it out or scrub it clean!
En ik kan het nooit weghalen of schoon boenen!
I can scrub and boost it.
Ik kan het schrobben en verbeteren.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.1167

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer