SOME AIR IN NEDERLANDS

Vertaling van Some Air in het Nederlands

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0409

wat lucht (123) wat frisse lucht (85) wat ruimte (10)

Voorbeelden van het gebruik van Some Air in een zin en hun vertaling

I needed some air.
Ik had wat lucht nodig.
We need to let some air in.
We moeten wat lucht binnenlaten.
Just needed some air.
Had gewoon wat frisse lucht nodig.
I need some air.
Ik heb wat lucht nodig.

If you wanna get some air, it's okay, i understand.
Als je wat ruimte wil, is dat goed, ik begrijp 't.
If you need some air.
Als jij wat frisse lucht nodig hebt.
Most probably needs some air.
Waarschijnlijk wat frisse lucht nodig.
Give him some air!
Geef hem wat ruimte!
I will let some air in.
Ik zal wat lucht binnen laten.
I need to get some air.
Ik heb wat lucht nodig.
But, come on, give me some air, man.
Maar kom op, geef me wat ruimte.
I'm gonna go get some air with the guys.
Ik ga wat frisse lucht halen met de jongens.
And put some air in that tire!
En doe wat lucht in die band.
Mile's give him'some air.
Geef hem wat ruimte.
Hmm. she needed some air.
Ze had wat frisse lucht nodig.
I need some air, sheriff.
Ik heb wat frisse lucht, sheriff.
I gotta get some air.
Ik moet wat lucht krijgen.
Give these men some air.
Geef deze mannen wat ruimte.
Give him some air, all right?
Geef hem wat lucht, oké?
Give her some air.
Geef haar wat ruimte.
Sofia wanted some air.
Sofia wilde wat frisse lucht.
I needed some air.
Ik wilde wat frisse lucht.
Just give the lady some air.
Geef de dame wat ruimte.
You mean,"Give him some air.
Je bedoelt," geef hem wat lucht.
All right, lads, give her some air.
Goed, jongens, geef haar wat ruimte.
Just give him some air.
Geef hem wat lucht.
I need some air.
Ik wil wat frisse lucht.
Give the kid some air.
Geef de kid wat lucht.
Give him some air, guys.
Geef hem wat ruimte.
I could use some air.
Ik kan wel wat frisse lucht gebruiken.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0409

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer