THE SHEETS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Sheets in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.1081

de lakens (162) de platen (8) de vellen (8) de bladen (6) tussen de lakens (4) laken (3)

Voorbeelden van het gebruik van The Sheets in een zin en hun vertaling

I'm changing the sheets.
Ik ga de lakens verschonen.
The sheets drift, blending into a series of small islands as they go.
De platen drijven, en versmelten in een reeks kleine eilanden onderweg.
I have extra futons and i just washed the sheets.
Ik heb futons en de lakens zijn pas gewassen.
I will throw the sheets in the laundry.
Ik gooi de lakens wel in de was.

I would wash the sheets first.
Ik zou de platen eerst te wassen.
The sheets should overlap.
De vellen horen te overlappen.
I think the sheets are in here.
Ik denk dat de lakens hier liggen.
The sheets are then numbered using a printing technique called letterpress.
De vellen worden vervolgens genummerd met behulp van een techniek die bekend staat als boekdruk.
I will overturn the sheets for you?
Zal ik de bladen voor u omslaan?
But under the sheets, a tigress.
Maar tussen de lakens... een tijgerin.
She was bleeding- the sheets were soaked.
Ze bloedde, de lakens waren doornat.
After numbering, the sheets are automatically cut into banknotes and packaged.
Na de nummering worden de vellen automatisch tot biljetten versneden en verpakt.
The sheets shall be adequately protected on this account.
Met het oog daarop moeten de bladen op juiste wijze worden beschermd.
Cold in the streets, hot in the sheets.
Koud over straat, heet tussen de lakens.
They graze on algae and lichens hidden by the sheets immediately above them.
Ze grazen algen en korstmossen verborgen onder de bladen vlak boven hen.
Looks like the bindings were cut from the sheets.
Er zijn repen van dat laken afgescheurd.
The sheets and the print quality are checked at various stages during the production process.
De vellen en de drukkwaliteit worden op verschillende momenten tijdens het drukken gecontroleerd.
I wrapped him in the sheets and dragged him to the car.
Ik wikkelde hem in de lakens en sleepte hem naar de auto.
You can lie facedown between the sheets when you're ready.
Je kunt met je gezicht naar de vellen liggen als je klaar bent.
Why are you changing the sheets again?
Waarom verschoon je de lakens weer?
Your opinions are just as outdated the sheets in your waiting room.
Uw adviezen zijn net zo verouderd als de bladen in uw wachtkamer.
Catcher in the sheets.
Catcher in de bladen.
Thanks for the sheets.
Bedankt voor de lakens.
Why are the scores on the bottoms of the sheets?
Waarom zijn de scores op de bodems van de vellen?
Saves me the trouble of changing the sheets.
Bespaart me de moeite van de lakens te verversen.
Actually, she kicked me out before the sheets were dry.
Eigenlijk gooide ze mij eruit voordat de lakens droog waren.
I was just changing the sheets.
Ik verschoonde alleen de lakens.
There was blood on the sheets.
Er zat bloed op de lakens.
I find cobwebs between the sheets.
Ik vind spinnenwebben tussen de lakens.
There was a dead rat between the sheets.
Er lag een dode rat tussen de lakens.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.1081

Zie ook


between the sheets
tussen de lakens
in the sheets
in de lakens
under the sheets
onder de lakens
are the sheets
zijn de lakens
put the sheets
hang de lakens leg de lakens leg 't beddengoed
burn the sheets
verbrand de lakens
about the sheets
over de lakens fiches
over the sheets
over de lakens op de lakens
blood on the sheets
bloed op de lakens
out of the sheets
uit de lakens
in between the sheets
in het bed tussen de lagen tussen de lakens
sheets on the bed
lakens op het bed
derived by the ncbs from their own balance sheets
door de NCB 's uit hun eigen balans worden afgeleid
clean sheets
schone lakens

Woord voor woord vertaling


sheets
- lakens vellen bladen platen sheets
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer