COWBOY IN NEDERLANDS

Vertaling van Cowboy in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 1.4387

Voorbeelden van het gebruik van Cowboy in een zin en hun vertaling

Cowboytje

Tu ne vas pas jouer les cowboy ici.
Je gaat geen cowboytje spelen.
On n'a pas le temps de jouer au cowboy.
We hebben geen tijd om cowboytje te spelen.

De cowboy

On a le cowboy dans la voiture de derrière.
Ik heb de cowboy in de volgauto.
Je vois que le cowboy t'a dénoncé.
Ik zie dat de cowboy je inrekende.

Een cowboy

Tu as été dans un bar de cowboy?
Je ging naar een cowboy bar?
Et nous avons sans doute besoin,... d'un cowboy pour être honnête.
En waarschijnlijk hebben we een cowboy nodig om eerlijk te zijn.
Andere zin voorbeelden
Tout cowboy a besoin d'une monture.
Iedere cowboy heeft een paard nodig.
J est un cowboy né.
TJ is een geboren cowboy.
Je ne suis pas un cowboy, Pam.
Ik ben geen cowboy, Pam.
Cowboy américain.
Amerikaanse Cowboy.
J'suis trop vieux pour jouer à la dinette ou au cowboy.
Ik ben te oud voor cowboytje spelen.
Big Rich et Cowboy Troy.
Big Rich en Cowboy Troy.
Regardez mon petit cowboy!
Kijk is naar me kleine cowboy!
On se calme, cowboy.
Rustig aan, cowboy.
On ne porte pas de bottes de cowboy.
We dragen geen cowboy laarzen.
Je suis navré, cowboy.
Het spijt me, cowboy.
En selle, cowboy.
In het zadel, cowboy.
Je le sais, cowboy.
Dat weet ik wel, cowboy.
En fait non, tu es pire qu'un loup ou un cowboy ivre.
Eigenlijk niet, je bent slechter dan een wolf of een dronken cowboy.
Toujours à regarder le film de cowboy?
Kijk je nog naar die cowboy film?
Je sais pas, le chapeau de cowboy.
Ik weet het niet, de cowboy hoed.
Il s'appelle Clark, et c'est un cowboy!
Zijn naam is Clark, en hij is een cowboy!
Il se bat comme un cowboy.
Hij bokst als een cowboy.
Ne fais pas attention au cowboy avec le mégaphone.
Besteed geen aandacht aan de cowboy op de bullhorn.
Quand j'étais petit je voulais être un cowboy.
Ik wilde een cowboy worden, toen ik opgroeide.
Le cowboy sait encaisser les coups, hein?
De cowboy kan tegen een stootje, huh?
Je veux que tu gardes un oeil sur le cowboy.
Ik wil dat je de cowboy in de gaten houdt.
Remet le truc de cowboy et attend moi dans la voiture.
Ga terug naar het cowboy gedoe en wacht in de auto.
Le cowboy... Vous l'avez trouvé?
Heb je de cowboy gevonden?
On vient de trouver un cowboy qui voyage avec un cheval tout petit.
We vonden een cowboy die reist met een klein paard.

Uitslagen: 244, Tijd: 1.4387

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer