DECKER IN NEDERLANDS

Vertaling van Decker in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0658

decker (199) decker's (4)

Voorbeelden van het gebruik van Decker in een zin en hun vertaling

Decker's

Est-ce qu'Amenadiel est le père de Chloe Decker?
Wacht, is Amenadiel Chloe Decker's vader?
Ils savaient que Kevin promouvait son frère dans le dos d'Antwone Decker.
Ze wisten dat Kevin Brooks met zijn broer leurde achter Antwone Decker's rug.

Antwone decker

Decker veut pas nous voir, mais son avocat est là pour vous.
Antwone Decker zal niet met ons praten, maar zijn advocaat is hier wel.
Tu crois que ça rendrait Decker fou?
Denk je dat Antwone Decker gek zou worden?

Mr decker

Decker, ne partez pas fâché.
Mr Decker, ga niet kwaad weg.
Decker, vous ne pouvez pas partir.
Mr Decker, u kunt niet.
Andere zin voorbeelden
Decker, faites des brancards pour les blessés.
Decker, improviseer brancards voor de gewonden.
Decker, laisse-le entrer.
Decker, laat hem erin.
Decker, Christian Stanislas, né à Fumay(France) le 17 avril 1949.
Decker, Christian Stanislas, geboren te Fumay( Frankrijk) op 17 april 1949.
Decker m'a dit que nous volons à Rhéa.
Decker vertelde me dat we naar Rhea vliegen.
C'est la voiture de Decker là.
Dat is Decker's auto.
Au fait, j'ai changé les draps du lit de Decker.
Tussen haakjes, ik heb de lakens op Decker's bed verschoond.
Decker.. où êtes-vous?
Decker.. waar ben je?
Marvin Decker Anderson, force terrestre.
Marvin Decker Anderson, landmacht.
Michael Decker, aide juridique pour la défense.
Michael Decker, rechtskundige hulp voor de verdediging.
Je m'appelle Decker, Clyde Decker.
Ik heet Decker, Clyde Decker.
Mon père a été tué, Decker.
M'n vader is doodgegaan, Decker.
Vous faites confiance aux gars entre vous et Decker?
Vertrouw je de jongens tussen jou en Decker?
Que voulez-vous de moi, M. Decker?
Wat wil je van me, Mr. Decker?
Peter Decker.
Peter Decker.
Laissez-nous vous dire ce que nous savons M. Decker.
Laten we u vertellen wat we wel weten, Mr. Decker.
C'est exact, vous devriez le savoir Decker.
Dat klopt. Je zou dat moeten weten, Decker.
Bonjour, je suis Chad Decker.
Goedemiddag, ik ben Chad Decker.
Le FBI et la police enquêtent sur Decker depuis des années.
De FBI en de LAPD onderzoeken Decker al jaren.
Où est M. Decker?
Waar is Mr Decker?
Antwone Decker.
Antwone Decker.
Je commence mon interrogatoire avec Antwone Decker.
Ik begin mijn verhoor met Antwone Decker.
Le tuyau de Decker sur les chaussures de Bardot a payé.
Deckers tip voor Bardots schoenen heeft resultaat.
Luc De Decker, président du tribunal de commerce de Malines.
De heer Luc De Decker, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen.
Decker, cet objet s'approche de la Terre à chaque instant.
Mr Decker, elke minuut komt dat voorwerp dichter bij Aarde.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0658

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer